Keramika

Keramický kroužek je zaměřen na základní techniky a postupy v modelování.

  • výroba originálních ručních nádob
  • keramické techniky: výroba z plátů,vymačkávaná technika
  • keramické kachle, užitkové nádoby, hrnky, talíře, misky, svícny, masky, zvířata a originální závěsná zvonítka
  • dekorace keramiky engobami, barvítky, akrylem
  • cílem výuky je nejen zvládnutí a pochopení keramiky jako vyjadřovacího prostředku, ale i arteterapie, rozvoj jemné motoriky u menších dětí a radost z tvořivé práce

1. setkání: 6. října