eTwinning

eTwinning je platforma, jejímž prostřednictvím mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologiích. Naše škola se stala etwinningovou školou v letech 2019-2021, což znamená, že splňuje vysoké standardy e-bezpečí, netikety a ochrany osobních údajů. eTwinningové školy propagují hodnoty a pedagogické postupy, jsou pro komunity, v jejichž rámci působí, vodítkem a pro jiné školy představují vzor.

V současné době na etwinningových projektech pracuje několik pedagogů z 1. i 2. stupně. Škola je zapojena do dvou projektů:

Kids teach kids – žáci vyšších ročníků připravují výukové materiály pro žáky 1.stupně na výuku CLIL. Pedagogové v německé a české škole materiály ověřují a dávají zpětnou vazbu.

Funny reading – učení pomocí čtení, je hlavním motivem tohoto projektu. Žáci 4. třídy spolupracují s německou a polskou školou. Dalším účastníkem je i druhá česká škola z Kolína.

 

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Škola může získat finanční podporu na metodická školení a stínování v zahraničí nebo na mezinárodní výjezdy se žáky. Naše škola se do projektů Erasmus+ zapojuje již od roku 2017. Projekty, ve kterých byla/je škola zapojena:

2017-1-CZ01-KA101-034745 – New ways of language learning

Do projektu se zapojilo celkem šest pedagogů. Dva z nich se zúčastnili výukových hodin v německé škole, kde sledovali výuku v metodě CLIL. Zbytek účastníků se zúčastnili školení ve Finsku, Velké Británii, Polsku a na Maltě.

2018-1-CZ01-KA229-048038 - Heritage around us

Projekt zaměřený na žáky prvního stupně. V projektu se pracuje s pěti různými tématy – architektura, umění, tradiční jídla, přírodní krásy a folklórní tance a zpěvy. Do projektu jsou zapojeny školy z Polska, Bulharska, Španělska a České republiky. Webové stránky najdete zde: https://annasp9.wixsite.com/heritagearoundus

2019-1-CZ01-KA101-060904 - Education is a never ending proces

Projekt stále probíhá a je opět zaměřen na vzdělávání pedagogů. Učitelé se již vypravili na školení na Maltu, jazykový kurz do Berlína, stínování na ostrově Reunion a na stínování do Německa. V plánu je ještě školení ve Velké Británii a na Islandu.