Výchovné poradenství

Výchovné poradenství poskytuje péči žákům se specifickými poruchami učení, jež jsou u nich diagnostikovány školským poradenským zařízením. Spádovým úřadem je pedagogicko-psychologická poradna v Ústní nad Orlicí.

Výchovní poradci ve spolupráci s vyučujícími vypracovávají metodické podklady, které vycházejí z vyhlášky MŠMT. Tyto podklady slouží jako metodická podpora učitelům a rovněž jako prostředek zdárného a úspěšného absolvování výchovně-vzdělávacích předmětů na straně žáků. Individuální přístup je pro nás klíčový, stejně jako je pro nás klíčová spolupráce se zákonnými zástupci tak, aby došlo k nalezení konsenzu v přístupu k dítěti doma i ve škole.

Kontakt:

Mgr. Petra Cvejnová – výchovná poradkyně

email: cvejnovapetra@zsaj.cz

tel: +420 467 771 396

Úřední hodiny:

  • konzultace každé úterý od 14:30 do 15:15 hod.
  • jiné termíny pouze po předchozí domluvě

Užitečné odkazy:

Jak zlepšit koncentraci vašich dětí?

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
tel: 465 521 296, 776 611 695
pracoviště v Lanškrouně na ZŠ Dobrovského: 777 914 459
e-mail: info@pppuo.cz
www: www.pppuo.cz

Středisko výchovné péče Mimóza
Andrlíkova 972
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 526 969
mob.: 737 568 228
email: svp-mimoza@centrum.cz
www: www.svp-mimoza.cz

Speciálně pedagogické centrum Kamínek
Lázeňská 206
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 523 715
mob.: 733 313 749, 733 700 038
e-mail: spc.usti@seznam.cz
www: www.spckaminek.websnadno.cz

Speciálně pedagogické centrum
při Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení a Mateřské škole logopedické
SCHOLA VIVA, o.p.s.
Erbenova 16
787 01 Šumperk
tel.: 583 22 23 24
fax.: 583 21 74 88
e-mail: spc@schola-viva.cz
www: www.spc-sumperk.cz