Školní knihovna

Školní knihovna funguje na naší škole již od jejího otevření. V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy. Učitelé využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Žáci si zde vyhledávají informace pro tvorbu referátů, a tím si také učební látku lépe osvojují. Mohou si vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují. Knihovna poskytuje veškeré potřebné materiály učitelům i žákům jako kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu. Díky předcházejícímu i současnému vedení školy, které si uvědomuje význam čtenářské gramotnosti, obsahuje knižní fond v řádu stovek knih.

Knihy jsou půjčovány zdarma na 1 měsíc, ale není problém si kteroukoliv po předchozí domluvě ponechat i déle.

Otevírací doba:

Pondělí            9.40 – 9.55

Středa              9.40 – 9.55

Pátek               9.40 – 9.55

Zoodpovědná osoba: PaedDr. Hana Horská