• ŠVP školní družiny "Se sluníčkem za poznáním" ZŠ Al. Jiráska

         ŠVP školní družiny

  • ŠVP „Učíme se pro život“ ZŠ Al. Jiráska

         6. verze pro 7., 8. a 9. ročník

         7. verze pro 2., 3.,4. a 5. ročník

         8. verze pro 1. a 6. ročník

Celé ŠVP je k nahlédnutí v ředitelně školy.