Naše škola byla určena zřizovatelem, že bude poskytovat jazykovou přípravu pro žáky cizince plnící povinnou školní docházku.

Ve školním roce 2022/23 je podmínkou pro otevření skupiny minimální počet 2 žáků cizinců, kteří plní školní docházku méně než 24 měsíců (a jazykovou přípravu potřebují).

Žádost o zařazení žáka do skupiny pro bezplatné poskytování jazykové přípravy najdete na

https://www.zsaj.cz/files/20220919/1663577836_612506.pdf