Mgr. Miroslava Vychytová

Mgr. Miroslava Vychytová

učitelka (třídní 1. A)

vychytovamiroslava@zsaj.cz
1. stupeň
vedoucí metod. sdružení
1. stupně

Mgr. Leona Masopustová

Mgr. Leona Masopustová

učitelka (třídní 1. B)

masopustovaleona@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Martina Švédová

Mgr. Martina Švédová

učitelka (třídní 2. A)

svedovamartina@zsaj.cz
1. stupeň
speciální pedagogika

Mgr. Hana Hejlová

Mgr. Hana Hejlová

učitelka (třídní 2. B)

hejlovahana@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Jiří Hejl

Mgr. Jiří Hejl

učitel (třídní 3. A)

hejlji@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Ilona Janouchová

Mgr. Ilona Janouchová

učitelka (třídní 3. B)

janouchovailona@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Jana Dostálová

Mgr. Jana Dostálová

učitelka (třídní 4. A)

dostalovajana@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Martina Teichmannová

Mgr. Martina Teichmannová

učitelka (třídní 4. B)

teichmannovamartina@zsaj.cz
1. stupeň
koordinátor mezinárodních projektů

Mgr. Dagmar Vicencová

Mgr. Dagmar Vicencová

učitelka (třídní 5. A)

vicencovadagmar@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Marie Gregorová

Mgr. Marie Gregorová

učitelka (třídní 5. B)

gregorovamarie@zsaj.cz
1. stupeň

Mgr. Ladislava Kolajová

Mgr. Ladislava Kolajová

učitelka

kolajovaladislava@zsaj.cz
1. stupeň

Pavla Málková

Pavla Málková

učitelka

malkovapavla@zsaj.cz
1. stupeň
Anglický jazyk

Mgr. Daniel Skalický

Mgr. Daniel Skalický

učitel (třídní 6. A)

skalickydaniel@zsaj.cz
Tělesná výchova
Aplikovaná ekonomie

Mgr. David Kopecký

Mgr. David Kopecký

učitel (třídní 6. B)

kopeckydavid@zsaj.cz
Tělesná výchova
Občanská výchova
kariérní poradenství

Mgr. Eva Balcarová

Mgr. Eva Balcarová

učitelka (třídní 6. C)

balcarovaeva@zsaj.cz
Německý jazyk
Anglický jazyk

PaedDr. Lenka Marková

PaedDr. Lenka Marková

učitelka (třídní 7. A)

lenkamarkova@zsaj.cz
Fyzika
Informatika a výpočetní technika
koordinátor ŠVP a ICT

Mgr. Romana Havlová

Mgr. Romana Havlová

učitelka (třídní 7. B)

havlovaromana@zsaj.cz
Zeměpis
Dějepis

PaedDr. Hana Horská

PaedDr. Hana Horská

učitelka (třídní 8. A)

horskahana@zsaj.cz
Český jazyk
Výtvarná výchova

Mgr. Dana Palkovičová

Mgr. Dana Palkovičová

učitelka (třídní 8. B)

palkovicovadana@zsaj.cz
Přírodopis
Chemie
koordinátor EVVO

Mgr. Erika Kovářová

Mgr. Erika Kovářová

učitelka (třídní 9. A)

kovarovaerika@zsaj.cz
Matematika
Chemie
Informatika a výpočetní technika

Mgr. Martina Foglová

Mgr. Martina Foglová

učitelka (třídní 9. B)

foglovamartina@zsaj.cz
Německý jazyk
Anglický jazyk
Cambridge zkoušky

Mgr. Jana Drozdová

Mgr. Jana Drozdová

učitelka (třídní 9. C)

drozdovajana@zsaj.cz
Dějepis
Občanská výchova
metodik prevence

Mgr. Petra Cvejnová

Mgr. Petra Cvejnová

učitelka

cvejnovapetra@zsaj.cz
Dějepis
Občanská výchova
výchovná poradkyně

Mgr. Petra Jančarová

Mgr. Petra Jančarová

učitelka

jancarovapetra@zsaj.cz
Matematika
Tělesná výchova

Ing. Lucie Jozová

Ing. Lucie Jozová

učitelka

jozovalucie@zsaj.cz
Český jazyk

Mgr. Eva Pallová

Mgr. Eva Pallová

učitelka

pallovaeva@zsaj.cz
Český jazyk
Anglický jazyk
Hudební výchova

Mgr. Magdalena Hubená

Mgr. Magdalena Hubená

učitelka

hubenamagdalena@zsaj.cz
Hudební výchova
speciální pedagogika

Mgr. Hana Chládková

Mgr. Hana Chládková

učitelka

chladkovahana@zsaj.cz
Výtvarná výchova

Mgr. Kateřina Čermáková

Mgr. Kateřina Čermáková

učitelka

cermakovakaterina@zsaj.cz
Přírodopis
Občanská výchova

Mgr. Jitka Michalcová

Mgr. Jitka Michalcová

učitelka

michalcovajitka@zsaj.cz
Matematika
Zeměpis

Mgr. Drahuše Rejentová

Mgr. Drahuše Rejentová

učitelka

rejentovadrahuse@zsaj.cz
Český jazyk

Bc. Pavla Archer

Bc. Pavla Archer

učitelka

archerpavla@zsaj.cz
Anglický jazyk

Ing. Ivo Obr

Ing. Ivo Obr

učitel

obrivo@zsaj.cz
Pracovní činnosti
Multimédia

Mgr. Romana Tomešová

Mgr. Romana Tomešová

učitelka

tomesovaromana@zsaj.cz
Ruský jazyk

Thomas Archer

Thomas Archer

rodilý mluvčí

bude doplněn
Anglický jazyk

Bc. Michaela Vondrová

Bc. Michaela Vondrová

vychovatelka

vondrovamichaela@zsaj.cz
(ŠD č. 1)

Květuše Řeháková

Květuše Řeháková

vychovatelka

rahakovakveta@zsaj.cz
(ŠD č. 2)

Tereza Machačová

Tereza Machačová

vychovatelka

machacovatereza@zsaj.cz
(ŠD č. 3)

Jana Lukesová

Jana Lukesová

vychovatelka

lukesovajana@zsaj.cz
(ŠD č. 4)

Anna Dajčarová

Anna Dajčarová

asistentka

dajcarovaanna@zsaj.cz

Veronika Čadová

Veronika Čadová

asistentka

cadovaveronika@zsaj.cz

Monika Smejkalová

Monika Smejkalová

asistentka

smejkalovamonika@zsaj.cz

Klára Zezulová

Klára Zezulová

asistentka

zezulovaklara@zsaj.cz

Eva Hacurová

Eva Hacurová

asistentka

hacurovaeva@zsaj.cz

Pavlína Hlavová

Pavlína Hlavová

asistentka

hlavovapavlina@zsaj.cz

Lucie Dudychová

Lucie Dudychová

asistentka

dudychovalucie@zsaj.cz

Ing. Lucie Jozová

Ing. Lucie Jozová

ekonomka

kancelar@zsaj.cz

Milada Kukulová

Milada Kukulová

ekonomka

kukulova@zsaj.cz