Při ZŠ pracuje Občanské sdružení. Předsedkyní je paní Jana Tarešová. Dalšími členy výboru jsou paní Netušilová, paní Růžičková, paní Kukulová, paní Michalcová, jednatelem je p. Vicencová. Všichni členové výboru spolu s ředitelkou školy společně projednávají různé otázky spojené s chodem školy i školní jídelny. Kontrolují rovněž hospodaření s prostředky, jejichž základ tvoří příspěvky od rodičů.