2019-1-CZ01-KA101-060904 - Education is a never ending proces

Projekt stále probíhá a je opět zaměřen na vzdělávání pedagogů. Učitelé se již vypravili na školení na Maltu, jazykový kurz do Berlína, stínování na ostrově Reunion a na stínování do Německa. V plánu je ještě školení ve Velké Británii a na Islandu.

2018-1-CZ01-KA229-048038 - Heritage around us

Projekt zaměřený na žáky prvního stupně. V projektu se pracuje s pěti různými tématy – architektura, umění, tradiční jídla, přírodní krásy a folklórní tance a zpěvy. Do projektu jsou zapojeny školy z Polska, Bulharska, Španělska a České republiky. Webové stránky najdete zde: https://annasp9.wixsite.com/heritagearoundus

2017-1-CZ01-KA101-034745 – New ways of language learning

Do projektu se zapojilo celkem šest pedagogů. Dva z nich se zúčastnili výukových hodin v německé škole, kde sledovali výuku v metodě CLIL. Zbytek účastníků se zúčastnili školení ve Finsku, Velké Británii, Polsku a na Maltě.

 

MODERNÍ ŠKOLA II

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020356    

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.

 

PROJEKT PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Naše škola je zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi,

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015.