Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“. Tento program je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Hlavním cílem školy je dobře připravit žáky pro studium na středních školách a odborných učilištích, rozvíjet logické myšlení a naučit žáky orientaci v problémech života společnosti. Velkou pozornost věnujeme žákům problémovým a integrovaným. Množství povinně volitelných předmětů a zájmových kroužků svědčí o tom, že vyučující pamatují i na rozvíjení individuálních zájmů žáků, rozšiřování jejich vědomostí a získávání nových zkušeností. Škola se specializuje na výuku jazyků a informatiky. 

Základní údaje o škole

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu celkem 468 žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu je 23. Žáci jsou rozděleni do 20 tříd.  Na 1. stupni to je 10 tříd,  na 2. stupni taktéž 10 tříd.

Kromě žáků z Lanškrouna v naší škole studují rovněž žáci z 20 spádových obcí. Nejpočetnější zastoupení má již tradičně Ostrov, Žichlínek, Horní a Dolní Třešňovec.

Na 1. stupni ZŠ mají žáci možnost využít činnost školní družiny. Letos se přihlásilo 150 dětí, které byly rozděleny do 4 skupin. Na škole pracuje 33 pedagogů,  4 vychovatelky školní družiny, 7 asistentek a 7 provozních zaměstnanců.