slider slider

Aktuality

« 1 21 41 61 78 79 80 81 »

Důležité informace

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17.5. 2021

13.05.2021 VÍCE

13.05.2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17.5. 2021

Od 17.5. Začíná běžný chod školy dle rozvrhu pro prezenční výuku.

Každý žák bude testován antigenním testem vždy 1. den v  týdnu, kdy daný žák přijde do školy.

Ve vnitřních prostorách školy musí  žáci používat chirurgickou roušku pro zakrytí úst a nosu.


 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

11.05.2021 VÍCE

11.05.2021 - Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

 

Výsledky zápisu_pro školní rok 2021/22

Volby do školské rady

10.05.2021 VÍCE

10.05.2021 - Volby do školské rady

Vážení rodiče,
ve dnech 7. - 11. 6. 2021 se budou konat volby do školské rady. Prosíme
případné uchazeče o kandidaturu, aby do 21. 5. 2021 napsali do EŽK zprávu na
vedení školy o svém zájmu o tuto funkci.
Poté budeme rodiče informovat o kandidátech, ze kterých se budou volit
členové školské rady formou ankety v Bakalářích. O konání této ankety budete
informováni přes EŽK.

NOVÉ TESTY

23.04.2021 VÍCE

23.04.2021 - NOVÉ TESTY

Informace k testování žáků od 26. 4. 2021
Nadále bude probíhat antigenní testování vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno.
Tentokrát jsme obdrželi testovací sady Singclean, které vyžadují manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného žáka.
Prosím zhlédněte instruktážní video https://youtu.be/BmDnd140UH4 
a leták od dodavatele testu https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf.
Žáci ještě budou náležitě poučeni pedagogickým pracovníkem.
Děkujeme za spolupráci
tým pedagogů ZŠAJ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

12.04.2021 VÍCE

12.04.2021 - INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Pro zobrazení klikněte na odkaz:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

 

Mimořádné opatření

08.04.2021 VÍCE

08.04.2021 - Mimořádné opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání.
I. stupeň
Rotační (střídavá) výuka následovně:
týden od 12. 4. do 16. 4.
3.A,3.B,4.A,4.B,5.A,5.B,5.C - prezenční výuka ve škole
1.A.1.B,2.A,2.B - distanční výuka
týden od 19. 4. do 23. 4.
1.A.1.B,2.A,2.B  – prezenční výuka ve škole
3.A,3.B,4.A,4.B,5.A,5.B,5.C – distanční výuka
Takto se to bude výuka po týdnech střídat (tzv. rotační schéma), pokud se nařízení nezmění.
Žáci jsou povinni nosit ve škole alespoň chirurgickou roušku. Každý žák bude mít s sebou 2 chirurgické roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku).
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (tělesná výchova - tyto hodiny budou žáci trávit venku, pokud to počasí dovolí; hudební výchova bude probíhat beze zpěvu).
Školní družina
Provozní doba od 6 – 16.30 hodin..
II. stupeň
Pouze distanční výuka, která je i nadále pro žáky povinná.
Školní jídelna
ŠJ je v provozu, bližší informace na www.madoret.eu

Každý strávník si musí objednat obědy. 

Ve škole bude probíhat antigenní testování žáků v pondělí a ve čtvrtek ráno. Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
Leták k testování pro rodiče.
Leták k testování pro žáky.
K dispozici bychom měli mít LEPU testy, prosím zhlédněte instruktážní video: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole  testování ve škole.

Další informace předají zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím školy online.

INFORMACE K ZÁPISU A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

29.03.2021 VÍCE

29.03.2021 - INFORMACE K ZÁPISU A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Zápis je povinný i pro děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky

Zápis bude probíhat distanční formou, vyplněním online formuláře, který najdete v horní části na ší hlavní vebové stránky: Online zápis do školy

Podání žádosti je možné pouze:

 1. Vyplněním online formuláře
 2. Osobní podání v kanceláři školy
       

Doklady, které potřebujete k odkladu školní docházky dítěte:

 1. Žádost o odklad
 2. Prostá kopie rodného listu (u cizinců kopie pasu dítěte)
 3. Vyjádření PPP nebo SPC
 4. Vyjádření odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa
       

Podmínka přijetí: věk dítěte:

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08.2015.

 

Kritéria přijímání žáků

 1. Do naší základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.
 2. Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod, mohou být přijaty pod podmínkou, že bude volná kapacita a přednostně budou přijaté děti, které mají na naší škole sourozence.
 3. Ostatní nespádové děti budou do kapacity přijímány na základě losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

 Věříme, že se s budoucími prvňáčky sejdeme v červnu na společném setkání v naší škole. O termínu budete předem informováni.

 

Podávání žádostí o přijetí do 1.ročníku:                                        do 30.4.2021

 

Zaslání registračního čísla zákonným zástupcům:                        do 7.5. 2021

 

Zveřejnění přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webu školy www.zsaj.cz a u vstupních dveří do školy:                                                                                                                               do14.5.2021

 

Předložení všech dokumentů potřebných k žádosti o doklad:      do 30.4. 2021

 

V případě nedodání všech dokumentů – přerušení správního řízení nejdéle

                                                                                                         do 31.8.2021

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost odklad

Informace o odkladu

Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech školy

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

29.03.2021 VÍCE

29.03.2021 - Pozvánka k zápisu do 1. třídy

ZŠAJ PROMO 1. STUPEŇ

02.03.2021 VÍCE

02.03.2021 - ZŠAJ PROMO 1. STUPEŇ

Informace vedení školy

27.02.2021 VÍCE

27.02.2021 - Informace vedení školy

Dle nařízení vlády je počínaje dnem 1.3. 2021 škola kompletně uzavřena pro prezenční výuku.

Informace o stravování najdete na stránkách www.madoret.eu

Rozpočet na rok 2021

12.02.2021 VÍCE

12.02.2021 - Rozpočet na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

12.02.2021 VÍCE

12.02.2021 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Aktualita - Thomas Archer

11.01.2021 VÍCE

11.01.2021 - Aktualita - Thomas Archer

Důležité informace vedení školy

02.01.2021 VÍCE

02.01.2021 - Důležité informace vedení školy

Provoz školy od 4. 1. 2021

Výuka:

Prezenční výuka bude pouze pro žáky 1. a 2.  ročníku.


Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. dle rozvrhu hodin, který je stále aktualizován a žáci mají povinnost každý den zkontrolovat rozvrh hodin na další den.


Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole vždy po domluvě s vyučujícím.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Školní družina

ŠD je pro 1. a 2. ročníky otevřena od  6:00 do 16:00 

Školní jídelna

Školní jídelna je v provozu,  informace na www. madoret.eu

Jazykové zkoušky Cambridge.

20.11.2020 VÍCE

20.11.2020 - Jazykové zkoušky Cambridge.

Letáčky

26.10.2020 VÍCE

26.10.2020 - Letáčky

Informace pro žáky i rodiče naší školy

16.10.2020 VÍCE

16.10.2020 - Informace pro žáky i rodiče naší školy

  Distanční výuka je povinná!

  Práce žáků bude hodnocena

  Neúčast žáků na online výuce musí rodiče omlouvat stejným způsobem jako při prezenční výuce (viz školní řád)

   Školní jídelna

    V době distanční výuky mají žácinárok na dotovaný oběd. Na obědy můžou chodit dle aktualizovaných

     stránek    Madoret Lanškroun https://www.madoret.eu/


Žádost o ošetřovné

16.10.2020 VÍCE

16.10.2020 - Žádost o ošetřovné

Metodické doporučení pro vdzělávání distančním způsobem

28.09.2020 VÍCE

28.09.2020 - Metodické doporučení pro vdzělávání distančním způsobem

Ministerstvo školství vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem
web: https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani

Vydání mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví

21.09.2020 VÍCE

21.09.2020 - Vydání mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče, prosím, aby Vaše děti respektovaly a dodržovaly nařízení povinného nošení roušek ve vnitřních prostrách školy a u žáků 2.st ve třídách při vyučování. Dle odkazu:

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-o-vydani-novych-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi.a-7019.html

se můžete přesvědčit, že to není náš výmysl, ale ukládá nám to ministerstvo zdravotnictví. Jsme státní oragnizací, která musí tato nařízení respektovat a řídit se jimi.

Buďme k sobě ohleduplní a neohrožujme zbytečně nikoho kolem nás. Představte si tuto situaci obráceně. Kdybychom toto nařízení nerspektovali a nechali žáky bez roušek a  mnozí členové Vašich rodin by onemocněli. Kdo by byl 1., na koho byste ukázali? Ano, škola, která nedodržela své povinnosti.

Prosím o toleranci, o ohleduplnost - i přes jistou nekonfortnost, kterou zažívají Vaše děti. Pedagogové s rouškou musí několik hodin učit a také to musí zvládnout. Pojďme spolupracovat a být k sobě tolaerantní, ohleduplní a promiňte mi ta slova - nesnažme se za každnou cenu hledat nějaké výhody, kličky či úlevy, kde to v této chvíli není na místě.

Monika Dušková, ředitelka školy

Prohlášení vedení školy

16.09.2020 VÍCE

16.09.2020 - Prohlášení vedení školy

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že na naší škole se vyskytl zaměstnanec pozitivní na koronavir a někteří žáci a pedagogové museli do karantény, chtěla bych Vás ujistit, že děláme všechna opatření, která by měla chránit Vaše děti i nás - zaměstnance školy. Bohužel vhledem ke GDPR Vám mnoho informací podat nemůžeme.

Veškeré kroky, které v této situaci podnikáme, jsou v souladu s instrukcemi KHS Pardubice. Není v naší kompetenci rozhodovat, kdo jde nebo nejde do karantény.

Každým dnem je situace jiná a my ji každý den řešíme a vždy tak, aby Vaše děti nebyly ohrožené. Ujišťuji Vás, že vždy postupujeme dle instrukcí KHS.

S pozdravem Monika Dušková, ředitelka školy

Organizace školního roku 2020-21

31.08.2020 VÍCE

31.08.2020 - Organizace školního roku 2020-21

Organizace školního roku 2020/2021

Školní docházka bude zahájena dnem 1. 9. 2020 od 8.00 v plném rozsahu ve všech budovách, třídách, školní družině i zájmových kroužcích.

Školní družina je pro žáky otevřena nově od 6.00  do 16.30.

Školní stravování je zajišťováno prostřednictvím samostatného subjektu,

školní jídelnou Madoret - www.madoret.eu

Hygienická opatření:
Povinnost
každého žáka mít u sebe 2 roušky (pro případ aktuálního nutného použití)
Při vstupu do budov dezinfekce rukou (mohou si nosit svou)
Vstup do budov je povolen pouze žákům!

(výjimku mají zákonní zástupci žáků 1. třídy dne 1. 9. 2020)


Do školy nebude vpuštěn žák s příznaky infekčního onemocnění
V případě zjištění příznaků v průběhu výuky, bude žák neprodleně izolován a budou kontaktováni rodiče, kteří mají povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

Doporučujeme informovat i ošetřujícího lékaře.

 

Rozvrhy od 1.9.2020

28.08.2020 VÍCE

28.08.2020 - Rozvrhy od 1.9.2020

V záložce Studium byly zveřejněny rozvrhy tříd na školní rok 2020 - 2021.

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

12.06.2020 VÍCE

12.06.2020 - Pozvánka pro budoucí prvňáčky

Pozvánka pro budoucí prvňáčky

11.06.2020 VÍCE

11.06.2020 - Pozvánka pro budoucí prvňáčky

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče 24.6. v 15.30 hodin na informativní schůzku do naší školy - 1. stupeň (budova J.M. Marků)

Otevření venkovní učebny 1.6.2020 od 16.00 h

28.05.2020 VÍCE

28.05.2020 - Otevření venkovní učebny 1.6.2020 od 16.00 h

Znovuotevření školy pro žáky 1.stupně

13.05.2020 VÍCE

13.05.2020 - Znovuotevření školy pro žáky 1.stupně

 

 V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žákům 1.st. účastnit se vzdělávacích aktivit

Zákonní zástupci musí informovat třídního učitele nejpozději do 18. 5. 2020,  zda jejich dítě nastoupí  25. 5. 2020 do školy.

Docházka je dobrovolná a bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. (Skupiny žáků, mohou být tvořeny žáky z různých tříd a ročníků 1. st.)

V případě, že zájem o přítomnost žáků překročí možnosti školy (technické, personální apod.), rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny podle následujících kritérií:

1. Věk dítěte - skupiny velikosti do 15 žáků budou zřizovány od nejnižších ročníků výše až do vyčerpání kapacity školy.
2. Umístění sourozence již zařazeného dítěte.

Před vstupem do školy tj. 25.5. odevzdá žák vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které bude opatřeno podpisem zákonného zástupce (formulář naleznete na webových stránkách v sekci ostatní – dokumenty a formuláře).

Časový rozsah a organizace vzdělávacích aktivit:
Ranní školní družina není poskytovaná.

Dopolední část
• bude trvat každý den maximálně 4 vyučovací jednotky
• obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy
Odpolední část
• bude každý den zajišťovat zájmové vzdělávání žáků od 1. do 3. třídy a to do 15. 00 hodin
• zájmové vzdělávání v této podobě není školní družinou, a bude poskytováno bezplatně a mohou se ho účastnit i žáci nezapsaní do ŠD.

Školní stravování
Školní jídelna bude otevřena pouze pro žáky i pedagogy, kteří se účastní výuky.

Docházka
Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin, absence se nezapočítává do absence na vysvědčení. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Distanční forma vzdělávání bude upravena tak, aby byla škola schopna přednostně zajistit výuku prezenční.

Hygienická opatření:
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
• odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
• povinnost zakrytí úst a nosu
• každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky (z toho 1 rezervní, která bude uložena v igelitovém sáčku), balíček papírových kapesníčků na utření rukou po umytí a i když ve škole máme připravená desinfekční mýdla, bylo by dobré, kdyby měl každý svou desinfekci,kterou běžně na ruce používá.

• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla;v opačném případě může být žák vyřazen ze skupiny
• neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce
• v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
• při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
• žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Snažíme se maximálně naplnit doporučení MŠMT z dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Věřte, že pro bezpečnost Vašich dětí děláme maximum, přesto upozorňuji, že není v našich silách zajistit např. dodržování povinných rozestupů při shromažďování dětí před školou, pohybu po škole ve společných prostorách apod.

Podrobnější informace k organizaci dostanete od třídních učitelů žáků po uzavření přihlášek 18. 5. 2020. Sledujete prosím EŽK.

 

 

Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021

09.05.2020 VÍCE

09.05.2020 - Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021

Seznam žáků přijatých do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021

47224219 

07224360 

04224438 

06224500 

08224578 

09224641 

10224719 

11224781 

12224859 

13224921 

16224999 

45225062 

17225140 

48225202 

46225343 

19225421 

20225483 

21225561 

22225623 

24225701 

03225764 

14225842 

25225982 

38226045 

27226123 

26226185 

28226263 

02226325 

29226403 

31226544 

32226606 

33226684 

05226747 

34226825 

35226887 

37226965 

43227027 

Informace k zápisu

31.03.2020 VÍCE

31.03.2020 - Informace k zápisu

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými MŠMT a stávajícími právními předpisy proběhne letošní zápis bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.

Po ukončení mimořádných opatření budeme organizovat akci pro budoucí prvňáčky, aby se mohli seznámit s prostředím školy, rodiče zde dostanou všechny potřebné informace. Termín bude stanoven až po ukončení mimořádného opatření.

TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:      

Od 1. 4. 2020  do 30. 4. 2020

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08.2014.

Zápis je povinný i pro děti, které budou žádat o odklad školní docházky

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. Poštou
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 3. Do datové schránky školy
 4. Osobním předáním, ale pouze po telefonické domluvě s vedením školy

PODKLADY  K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ 

Žádost o přijetí (pokud byla žádost předána do mateřské školy, nemusíte nic řešit)

PODKLADY  K ŽÁDOSTI O ODKLAD

 1. Žádost o odklad
 2. Vyjádření PPP nebo SPC
 3. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Protože v současné době je provoz pedagogicko–psychologických poraden omezen, je možné, že při zápise budou některé žádosti o odklad bez potřebných vyjádření. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele (zákonného zástupce).

POSTUP

Na základě přijetí vašich žádostí bude zákonným zástupcům zasláno registrační číslo dítěte. Dne 14. 5. 2020 najdete na webových stránkách naší školy zveřejněná registrační čísla přijatých/nepřijatých dětí  - po dobu 14 dnů - tedy do 29.5.2020

SPÁDOVOST

Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny vyhláškou zřizovatele platnou v době konání zápisu do 1. ročníku ZŠ.

 

 

Poděkování a nové informace

23.03.2020 VÍCE

23.03.2020 - Poděkování a nové informace

Vážení rodiče,

děkuji Vám, že i v této nelehké situaci většina z Vás vede své děti k zodpovědnosti a snažíte se, aby reagovaly na domácí přípravu, kterou jim zadávají učitelé. Jsem na naše žáky pyšná.

Děkuji všem učitelům naší školy, že se snaží předávat učební látku žákům, používají nové technologie a nástroje předávání informací.

Všichni se učíme a věřím, že i když byl začátek velmi těžký, časem nám to  přinese jistý pozitivní posun.

Pro učitele je to výzva, aby našli jiné způsoby i nové nástroje pro distanční výuku.

Žákům tato doba přinese možnost se naučit více samostatnosti, prověřit svoje schopnosti, dovednosti a kreativitu.

Věřím, že rodičům to po čase přinese radost z výsledků svých dětí.

Vzhledem k šíření zprávy o infekci na naší škole, upozorňuji, že pokud někomu hrozí nějaké nebezpečí, budete přímo kontaktováni KHS. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, volejte lékaře. O karanténě nerozhodujeme my, ale KHS Pardubice, proto od nás žádné infomrace v tomto ohledu nečekejte. Podávání informací musí být v souladu s GDPR a zároveň musí být podložené KHS. Jakoukoliv informaci, kterou Vám budeme moci předat, Vám samozřejmě okamžitě sdělíme.

Sledujte prosím webové stránky školy, kde najdete zadání na domácí přípravu pro žáky naší školy v jednotlivých předmětech, které budeme aktualizovat od pondělí 16.3. každý den.  Další informace naleznete i na EŽK.

Potvrzení žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13let z důvodů uzavření školy:

Rodiče napíšou celé jméno dítěte, u kterého chtějí tuto žádost uplatňovat na email: kancelar@zsaj.cz

Formulář vyplníme, potvrdíme a oskenovaný zašleme zpět.

Sledujte další informace na našich stránkách, budeme je průběžně aktualizovat dle vývoje situace.

 

 

Nabídka pracovního místa

22.01.2020 VÍCE

22.01.2020 - Nabídka pracovního místa

Hledáme do svého týmu učitele/učitelku Čj, Ma a Hv v libovolné kombinaci i s jiným předmětem na celý nebo zkrácený úvazek.

Nástup možný od 25.8.2020.

Jazykové zkoušky Cambridge

14.01.2020 VÍCE

14.01.2020 - Jazykové zkoušky Cambridge

Jazykové zkoušky Cambridge

image.png

 

 

 

Chtěli byste si složit jazykové zkoušky Cambridge ve školním roce 2019/2020?

Naše škola se stala centrem zkoušek Cambridge English a nabízí složení některé z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek za bezkonkurenčně nízkou cenu. Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment patří k nejprestižnějším mezinárodním zkouškám z angličtiny na světě.

Jazykové zkoušky YLE na úrovních pre A1-Starters, A1-Movers a A2-Flyers jsou určeny dětem na základních školách. Jsou velmi populární, protože děti zábavnou formou motivují ke zlepšování se, jsou praktické a poskytují jedinečný přehled o pokroku dítěte v osvojování si anglického jazyka. Všichni, kdo se zkoušky zúčastní, obdrží certifikát, kde je každá jazyková kompetence odměněna počtem erbů.

Zkoušky na vyšších úrovních pro dospělé (PET, FCE, CAE) bude možné složit ve stejný den jako zkoušky YLE.

Víc informací, ceny a ukázkové testy najdete tady:

https://www.cloverleaf.cz/young-learners

https://www.cloverleaf.cz/jazykove-zkousky-cambridge

 

Kontakt:  

Mgr. Martina Foglová

email: foglovamartina@gmail.comSchválený rozpočet RM na rok 2020 a středěndobý výhled 2021 a2022

28.11.2019 VÍCE

28.11.2019 - Schválený rozpočet RM na rok 2020 a středěndobý výhled 2021 a2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy

08.11.2019 VÍCE

08.11.2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy

Organizace školního roku 2019-2020

26.08.2019 VÍCE

26.08.2019 - Organizace školního roku 2019-2020

Organizace školního roku:

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín jarních prázdnin Okres nebo obvod hl. města Prahy

3. 2. - 9. 2. 2020 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. - 16. 2. 2020 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

24. 2. - 1. 3. 2020 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

2. 3. - 8. 3. 2020 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. - 15. 3. 2020 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Kritéria přijímaní žáků do ŠD

11.06.2019 VÍCE

11.06.2019 - Kritéria přijímaní žáků do ŠD

Přijímání žáků do školní družiny – školní rok 2019 – 2020

       O tom, zda bude žák přijat k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kriterií pro přijetí. Jedná se o správní řízení a ředitel jako správní orgán, musí respektovat správní řád – tj. musí jednat nezávisle a nestranně. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školy. Účast na mimoškolním vzdělávání je právem a zájmem žáka, nikoli jeho rodičů. Ředitel si je vědom faktu, že z kapacitních důvodů musí být někteří žáci odmítnuti. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity. Přihlášky jsou uloženy u vychovatelek. Kapacita pro školní rok 2019/ 2020 je 150 žáků – 5 oddělení

školní družiny.

  Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

1)  Žáci prvních a druhých tříd.

2)  Žáci třetích tříd

  a)  přednost mají dojíždějící  žáci z okolních obcí

  b)  žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním

  c) žáci mající sourozence v ŠD na ZŠ Al. Jiráska 139, Lanškroun       

  d) ostatní žáci podle data narození (nejmladší) do naplnění kapacity

V případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky ŠD, pokud nebude splňovat kritéria.

 Žáci 3. Tříd – nabízíme možnost ranní družiny, odpolední družina pouze v případě volné

                    kapacity (tato informace bude k dispozici v prvním zářijovém týdnu)

 V případě, že bude volná kapacita ŠD, mohou být do ŠD přijati i žáci 4. tříd.

 Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2019 – 2020.

                                                                                  Mgr. Monika Dušková

                                                                                       ředitelka školy

Daruj škole knihu

01.04.2019 VÍCE

01.04.2019 - Daruj škole knihu

 

Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

06.02.2019 VÍCE

06.02.2019 - Schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, IČO: 61234001
         
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019    
Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139,                                                        okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001    
VÝNOSY Hlavní   činnost Hospodářská činnost    
Vlastní výnosy 800 265 000    
Úplata za školní družinu 155 000      
Zúčtování fondů 200 000      
Příspěvek od zřizovatele 2 533 000      
Dotace MŠMT  28 591 463      
VÝNOSY CELKEM 31 480 263 265 000    
NÁKLADY        
Energie 773 000 32 500    
Ostatní provozní náklady  2 115 800 140 600    
z toho opravy a udržování 500 000      
z toho nákup drobného dlouhodobého majetku 500 000      
Náklady hrazené z dotace MŠMT 28 591 463      
NÁKLADY  CELKEM 31 480 263 173 100    
         
         
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001
  Hlavní činnost Hospodářská činnost
VÝNOSY rok 2020 rok 2021 rok 2020 rok 2021
Vlastní výnosy 100 000 100 000 260 000 270 000
Úplata za školní družinu 155 000 160 000    
Dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání  29 000 000 30 000 000    
Příspěvek od zřizovatele 2 300 000 2 300 000    
VÝNOSY CELKEM 31 555 000 32 560 000 260 000 270 000
NÁKLADY        
Provozní náklady 31 555 000 32 560 000 185 000 200 000
Energie 800 000 800 000 30 000 35 000
Opravy  500 000 500 000 15 000 20 000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 400 000 400 000 0 0
Ostatní provozní náklady  855 000 860 000 20 000 20 000
Mzdové  náklady včetně zákonného pojistného 29 000 000 30 000 000 120 000 125 000
Investiční náklady 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek        
NÁKLADY  CELKEM 31 555 000 32 560 000 185 000 200 000
         
Schválila RM svým usnesením č. 54/RM/2019 v Lanškrouně dne 04.02.2019.    

Upozornění rodičům.

25.09.2018 VÍCE

25.09.2018 - Upozornění rodičům.

Vážení rodiče,

z důvodu bezpečnosti Vašich dětí a jejich věcí Vás žádáme, abyste vstupovali do budovy pouze v případě, že si jdete dítě vyzvednout. Nemůžeme tolerovat ranní doprovázení dětí do šaten nebo do tříd, ani odpolední čekání na dítě v budově školy. Děkujeme za pochopení.

 

Přihlašování do Bakalářů přes mobilní aplikaci

16.04.2018 VÍCE

16.04.2018 - Přihlašování do Bakalářů přes mobilní aplikaci

Upozorňujeme rodiče, kteří se přihlašují do Bakalářů přes mobilní aplikaci, že je nutné aplikaci smazat a poté znovu naistalovat. Potom již přihlášení funguje.

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

07.12.2017 VÍCE

07.12.2017 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139,                                  okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001

VÝNOSY

Hlavní   činnost

Hospodářská činnost

Vlastní výnosy

191 000

250 000

Úplata za školní družinu

150 000

 

Zúčtování fondů

185 000

 

Příspěvek od zřizovatele

1 650 000

 

Dotace Mikroprojekt Glacensis

350 000

 

Dotace MŠMT

21 876 767

 

VÝNOSY CELKEM

24 402 767

250 000

NÁKLADY

 

 

Energie

846 000

30 000

Ostatní provozní náklady

1 680 000

183 500

Náklady hrazené z dotace MŠMT

21 876 767

 

NÁKLADY  CELKEM

24 402 767

213 500

 RM schválila na svém jednání dne 27.11.2017 usnesením č. 670/RM/2017 rozpočet na rok 2018 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

07.12.2017 VÍCE

07.12.2017 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001

 

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

VÝNOSY

rok 2019

rok 2020

rok 2019

rok 2020

Vlastní výnosy

130 000

140 000

240 000

260 000

Úplata za školní družinu

150 000

150 000

 

 

Příspěvek od zřizovatele

2 200 000

2 400 000

 

 

Dotace MŠMT

24 700 000

28 500 000

 

 

VÝNOSY CELKEM

27 180 000

31 190 000

240 000

260 000

NÁKLADY

 

 

 

 

Energie

980 000

1 200 000

20 000

30 000

Ostatní provozní náklady

1 500 000

1 490 000

165 000

180 000

Náklady hrazené z dotace MŠMT

24 700 000

28 500 000

 

160 000

NÁKLADY  CELKEM

27 180 000

31 190 000

185 000

370 000

 

RM schválila na svém jednání dne 27.11.2017 usnesením č. 670/RM/2017  střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020

 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zakazuje se jakékoliv používání mobilních telefonů a jakékoliv jiné techniky, která umožňuje přenos telefonních hovorů, pořizování fotografií či nahrávaní videí po dobu školního vyučování. Při příchodu do školy je tato technika vypnutá a žák ji má po celou dobu školního vyučování uschovanou. Při nedodržení si škola vyhrazuje právo  na dočasné zabavení takové techniky. Technika bude vydána zákonným zástupcům oproti podpisu.

Postup při zabavení:

 1. Žák si mobilní telefon, či jinou techniku vypne. Pod dohledem učitele je telefon vložen do „bublinkové“ obálky. Obálka je zalepena a podepsána žákem a učitelem přes zalepení.
 2. Obálku odnese žák s učitelem do ředitelny, kde bude uschována do doby, než si danou věc vyzvedne zákonný zástupce. Na 1.st. předají žáci s vyučujícím telefon paní učitelce Dostálové (týká se žáků od 3. ročníku)
 3. Zákonný zástupce je neprodleně informován, že dítě je bez mobilního telefonu.

Žáci 1. stupně mohou bezprostředně po příchodu do školy informovat rodiče o příchodu, ihned poté mobilní telefon vypínají.

Upozornění pro žáky 1.-2. ročníku

Žáci  1.-2. ročníku nesmí používat mobilní telefony, ale sankce nebudou tak přísné. Nejprve domluva vyučujícího s žákem, a pokud se bude situace opakovat, následuje projednání s rodiči.                     

 Je nepřípustné využívat jakékoliv vlastní přenosné zařízení o přestávkách nebo ve školní družině. 

Upozornění

08.01.2016 VÍCE

08.01.2016 - Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče, kteří ráno přivážejí své děti do naší školy na náměstí J.M. Marků, aby dbali zvýšené opatrnosti. Před budovou čeká velký počet žáků, další přicházejí a musí přejít přes komunikaci, na které řidiči zastavují a posléze se rozjíždějí. Za současných ztížených povětrnostních podmínek zde nastává velmi nepřehledná situace. Apelujeme tedy na všechny řidiče - rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a pokud možno zastavovali v ulici Nádražní.

Přístupový systém do budovy 1. stupně

29.09.2015 VÍCE

29.09.2015 - Přístupový systém do budovy 1. stupně

V provozu je již čipový přístupový systém do školy. Žáci musí při každém vstupu do školy čip použít a to i v případě, kdy jsou dveře otevřeny. Systém je propojen i s EŽK, takže budete mít možnost se přesvědčit, že Vaše dítě je ve  škole. Navíc i my, při kontrole žáků ve třídách, budeme mít lepší přehled.

Čtečka čipů je ještě umístěna na vstupu do školy od školní jídelny. Vstoupit do školy bude možné jen v určitých denních časech tak, aby dítě mohlo vstoupit do školy v době vyučování.

Pokud by byly problémy se vstupem, třídní učitelé pošlou žáky s čipy za p. uč. Hejlem. Na čip není potřeba nahrávat žádnou aplikaci, protože každý čip na oběd má své jedinečné číslo, které je v systému zaregistrováno a podle tohoto kódu systém vstup umožní. Pokud čip ztratíte a zakoupíte nový, je potřeba jej znovu zaregistrovat i do školního systému vstupu.

Zabezpečení školy

17.10.2014 VÍCE

17.10.2014 - Zabezpečení školy

V zájmu bezpečnosti dětí je budova školy pro veřejnost uzavřena.

Přístup všech nepovolaných osob do budovy školy je omezen.

Každý návštěvník školy se musí hlásit v ředitelně školy nebo u paní ekonomky. (týká se budovy 2. stupně)

Osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáky této školy, se nesmi zdržovat v budově školy!

Prosím, abyste toto upozornění pochopili a respektovali. Jedná se především o bezpečnost našich žáků.

Nová metoda CLIL na naší škole

10.01.2013 VÍCE

10.01.2013 - Nová metoda CLIL na naší škole

V příštím školním roce začne naše škola naplňovat novou dlouhodobější koncepci školy (2013- 2017). Chtěli bychom Vás touto cestou stručně seznámit s hlavními změnami nebo novinkami, které se na naší škole objeví už od září 2013. Především jde o nový způsob výuky metodou CLIL. Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Nejazykový předmět je tedy vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Budeme postupovat pomalým tempem, ale vytrvale a intenzivně. Zjednodušeně jde o to, abychom jazykový předmět v tomto případě angličtinu, integrovali nejprve do předmětů výchovného charakteru(VV, HV, Pč) a postupně ji zaváděli i do předmětů odborných. Pedagogové musí samozřejmě projít mnoha školeními, aby zaručili určitou úroveň a kvalitu této metody. Předpokládáme, že od příštího roku začneme intenzivně na celém 1. stupni a v 6. ročnících 2. stupně, především ve výchovných předmětech. Další roky budeme tuto metodu rozšiřovat. Věříme, že tímto způsobem zatraktivníme pro žáky výuku, ale hlavně žáci nenásilnou formou a mnohem snáze získají znalosti a komunikační dovednosti v angličtině. Další novinkou na naší škole bude od příštího školního roku nový volitelný předmět, který se bude týkat základů programování a robotiky. Tímto předmětem chceme mimo jiné zvyšovat technické vzdělání našich žáků. Předpokládáme, že postupně dojde i k jistému přerodu předmětu informatika. Absolventi kybernetiky a robotiky se uplatní prakticky ve všech oborech (od technických až po medicínu). Naším cílem je žáky připravit na studium na středních školách tohoto typu, neboť tyto obory mají velkou budoucnost. Pokud se chcete o CLILu dovědět víc, na našich webových stránkách v sekci O ŠKOLE, v části AKTUALITY jsou základní informace o této metodě a dále je tam několik odkazů na internetové stránky s informacemi o metodě CLIL.