9. 9. 2022

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Žáci se mohou zaregistrovat jen do konce září na www.logickaolympiada.cz!

Základní kola pro všechny kategorie proběhnou on-line.

● Co je Logická olympiáda?
Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, pořádaná Mensou České republiky.

● Komu je soutěž určena?
Soutěž je určena všem žákům a studentům českých mateřských, základních a středních škol. Studentům zahraničních škol umožňujeme účast pouze v základním kole. Maximální věk studenta je omezen na 20 let a rozhodující pro účast v soutěži je staří k začátku školního roku, tedy k 1. 9.

● V jakých kategoriích se soutěží?
Kategorie MŠ: děti předškolního věku
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)
Kategorie A2 : žáci druhého ročníku základních škol (2. třída)
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída)
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií)