13. 12. 2021

Po delší době proběhl sběr papíru, což je tradiční akce školního parlamentu. Sběr probíhal v prvním prosincovém týdnu. Žáci měli možnost si papír každé ráno zvážit, aby měli přehled, jak si stojí v porovnání s ostatními třídami. Na vážení dohlíželi zástupci ze školního parlamentu, tudíž výsledek nemůže být nikterak zpochybněn. Celkově žáci nanosili 2 668 kg. Nejlepším sběračem se stala 6. A, která nashromáždila 723 kg, na druhém místě 7. B se svými 438 kg a třetí místo obsadila 6. C se 408 kg. Umístěné třídy obrdržely kredity do celkového žebříčku a ještě malý bonus v podobě volného dne s třídním učitelem pro vítěznou třídu. Všem zúčastněným třídám děkujeme.

David Kopecký