Robotika - začátečníci

Ve školním roce 2021-2022 bude na škole opět v činnosti robotický kroužek. Bude rozdělen do dvou kategorií a to na začátečníky a pokročilé. Začátečníci jsou ti, co ještě kroužek v minulém školním roce nenavštěvovali. Pokročilí jsou ti, co už v minulém nebo v předminulém roce navštěvovali robotický kroužek.

V začetečnících budou žáci stavět robůtka Otto. Cena stavebnice bez plastových dílů je 1400 Kč a děti ji dostanou zdarma. Díly z plastů si vytiskneme na 3D tiskárně školy, bez placení.

Hi! my name is OTTO

Počet míst v kroužku je omezen na 8 žáků. S větším počtem žáků už nelze dost dobře pracovat (v dílnách je také omezený počet počítačů na výuku programování). Přihlášku pošlete po třídním učiteli, odevzdejte v kanceláři školy nebo mě osobně.

1. schůzka: 21 září