Robotík

Cílem kroužku Robotík je pomocí robotických hraček podpořit u dětí rozvoj zrakového a prostorového vnímání, vnímání času a rozvoj řečových dovedností. Děti pomocí hry rozvíjí matematické schopnosti a informatické myšlení.

1. setkání: 8. září