Pohybové hry

Kroužek pohybových  her je zaměřen na celkový rozvoj pohybové aktivity, tělesné zdatnosti a koordinace pohybů pomocí míčových a pohybových her.

1. schůzka: 7. září