Informatické myšlení

Co to je informatické myšlení?

Informatické myšlení uplatňujeme při efektivním řešení problémů.

Pečlivě formulujeme, v čem problém spočívá a čeho chceme dosáhnout.

Hledáme a testujeme různé postupy řešení, z nichž pak vzhledem k okolnostem vybíráme ten nejvhodnější.

Postupy se přitom snažíme tvořit tak, abychom je už nemuseli provádět sami.

  • pokus-omyl je cesta vpřed

         - nevyhýbáme se chybám, ale učíme se s nimi pracovat

  • učíme se tím, že to děláme

        - jádrem výuky není vysvětlování učitele, ale vlastní aktivní práce žáků

 

Učíme se v programech a aplikacích:

code.org (kódujeme s Minecraftem),

Hry Blockly,

umimeinformatiku.cz,

Scratch,

Informatika s Emilem,

animace,

micro:bit,

Interland - internetový úžasňáci.

 

 

 

1. setkání: 21. září (u hlavního vchodu 1. stupně)