Informatické myšlení

Co to je informatické myšlení?

Informatické myšlení uplatňujeme při efektivním řešení problémů.

Pečlivě formulujeme, v čem problém spočívá a čeho chceme dosáhnout.

Hledáme a testujeme různé postupy řešení, z nichž pak vzhledem k okolnostem vybíráme ten nejvhodnější.

Postupy se přitom snažíme tvořit tak, abychom je už nemuseli provádět sami.

  • pokus-omyl je cesta vpřed

         - nevyhýbáme se chybám, ale učíme se s nimi pracovat

  • učíme se tím, že to děláme

        - jádrem výuky není vysvětlování učitele, ale vlastní aktivní práce žáků

Kdykoliv zadáváme práci tak přesně, abychom si mohli být jisti výsledkem, používáme informatické myšlení.

1. setkání: 6. října (na dvoře 2. stupně)