slider slider slider slider slider

Zapojení do projektů

PROJEKT MODERNÍ ŠKOLA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011402    

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

 

            

 

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií.

Základní škola náměstí Aloise Jiráska 139 Lanškroun  je ve spolupráci se

Střední školou automobilní Ústí nad Orlicí zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

 

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE

Naše škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik síťe středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace na webu:

http://www.spslan.cz/o-skole/projekty/implementace-krajskeho-akcniho-planu-pardubickeho-kraje

 nebo ZDE

 

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL

 

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol.

 

PROJEKT PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

 

Naše škola je zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi,

reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015.

 

P  

PROJEKT SPOLEČNĚ OBJEVUJEME ČESKO-POLSKÉ POHRANIČÍ

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT   ŠKOLA   NOVĚ

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004007

Je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

 

 

PROJEKT IMPLEMENTACE ETICKÉ VÝCHOVY DO VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola je zapojena do rozvojového programu "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016"

 

 

 

PROJEKT VÝZVA č. 56

Naše škola je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1150, zapojena do projektu s názvem Ve světě se domluvíme.

 

 

PROJEKT VÝZVA č. 57

 

Naše škola je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo  CZ.1.07/1.1.00/57.0024,

zapojena do projektu s názvem Škola a svět.PROJEKT EU PENÍZE DO ŠKOL

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy v těchto předmětech a ročnících :

Chemie pro 8.ročník

Náš svět pro 5.ročník

Hudební výchova pro 5.ročník

Chemie pro 8.ročník

Matematika pro 3.ročník

Český jazyk pro 1.ročník

Dějepis pro 6.a 7.ročník

Český jazyk pro 1. a 2.ročník

Fyzika pro 8.ročník

Náš svět pro 1. a 5.ročník

Český jazyk pro 1.ročník

Český jazyk pro 6. - 8.ročník

Hudební výchova pro 1. a 2.ročník

Matematika pro 1. a 2.ročník

Český jazyk pro 3. a 4.ročník

Dějepis pro 6. - 9.ročník

Německý jazyk pro 7. - 9.ročník

Hudební výchova pro 6. -9. ročník

Anglický jazyk pro 6. - 8.ročník.

Anglický jazyk pro 6.-8.ročník

Anglický jazyk pro 4.-6.ročník

Anglický jazyk pro 3.ročník

Anglický jazyk pro 5.,6.,8.ročník

Český jazyk pro 8.-9.ročník

Český jazyk pro 2.ročník

Dějepis pro 7.,8.,9.ročník

Dopravní výchova pro 4.ročník

Fyzika pro 6.,8.,9.ročník

Fyzika pro 6. a 8.ročník

Informatika a výpočetní technika pro 6.ročník

Matematika pro 6.-9.ročník

Náš svět pro 4. a 5.ročník

Ruský jazyk pro 7. a 8.ročník

 

 

ZŠ zpracovala v rámci šablony V/2 DUMy v těchto předmětech a ročnících :

Zeměpis pro 6.-9.ročník.

Náš svět pro 1.a 5.ročník

Náš svět pro 3. a 4.ročník

Přírodopis pro 6.,8. a 9.ročník

Náš svět pro 4. a 5.ročník

Náš svět pro 2. a 3.ročník

 

Vytvořené materiály jsou k dispozici ostatním pedagogickým pracovníkům , v případě zájmu nás kontaktujte na adrese zsaj@zsaj.cz.