7. 1. 2022

Text Z. Malinského "Jak sněhulák zatoužil po vzdělání" nás provázel celý pátek. Hravou formou si děti zopakovaly učivo z Čj a M a také jsme si vyzkoušeli naši první lekci kritického myšlení. Moc nás to všechny bavilo. Leona Masopustová