19. 1. 2024

Při vyvozování vyjmenovaných slov po L  jsme si ve třídě uvařili  pelyňkový čaj.

Leona Masopustová