10. 11. 2022

Naučný text v Malém čtenáři se přímo nabízel opět využít propojení tématu ve všech předmětech. O ovoci jsme četli a dále pracovali se získanými informacemi, v Ma jsme vymýšleli a řešili slovní úlohy a při PČ jsme si udělali výborný ovocný špíz. Dokonce domácí úkol byl ovocný. Leona Masopustová