5. 5. 2022

5.5. jsme spali ve škole. Ve skupinkách jsme na různých stanovištích plnili čtenářské úkoly, které nás seznámily s životem a dílem ( s pohádkami ) Hanse Christiana Andersena. Každá skupinka dostala za splněný úkol nápovědu, kde se schovává ztracený poklad.