9. 2. 2024

Ve 3. B jsme se seznamovali s kružítkem a pokoušeli jsme se narýsovat kružnice. Celý den jsme se proto věnovali knoflíkům. Téma prolínalo všemi předměty. Děti pracovaly ve skupinách i samostatně,  procvičovaly si známé učivo a také se dozvěděly mnoho nových a zajímavých informací při práci s naučným textem.

Leona Masopustová