15. 3. 2023

Je březen - Měsíc knihy. Zaposlouchejte se do ukázek z oblíbených knih dětí z 6.B. Třeba právě na vás čeká inspirace k četbě nové knihy.