6. 7. 2022
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Na naší škole jsme FIE začali využívat již v roce 2019. Protože za sebou máme 3 roky výuky této metody v předmětu osobnostně sociální výchova (OSV), chtěli bychom s vámi sdílet, co si o tom všem myslí naši žáci.
Většinu žáků na výuce baví to, že to není předmět, ve kterém by se museli učit něco nazpaměť. Oceňují také, že výuka probíhá v menších skupinách, že sedí v kruhu, jsou v jiné učebně, nemusí se hlásit. Aničku předmět baví, protože ji zajímá, co si myslí a dělají ostatní spolužáci. Mája si zase ráda povídá. Několik dětí si oblíbilo spojování bodů v pracovních listech.
Na otázku, co se letos ve FIE naučili, žáci odpovídali: „Více komunikovat s lidmi, spojovat a nacházet body, soustředit se a dotáhnout věci do konce, zklidnit svoji hlavu, hledat nápovědy kolem sebe, učit se z chyb, vyjadřovat se, nevzdávat se a hledat jiná řešení.“ Terezka při výuce zjistila, že to co se děje jí, děje se i ostatním.
Při hodnocení tohoto předmětu naši žáci uvedli, že se po hodině cítí uvolněně, vypovídaně, klidně, zkušeně, příjemně, volně jako ptáček, nabitě. Najdou se však i tací, kteří se cítí naštvaně, protože nezvládli vše podle svých představ či jsou po výuce vyčerpaní.
Když bych měla výuku hodnotit za nás učitele, kteří se jí zabýváme a vyučujeme ji, myslím, že to máme stejně. Někdy je to „fuška“ a dřina a z hodin odcházíme s pocitem, že to nemá smysl. Většinou nás ale hodiny nabíjí energií, a když se pak přiblíží hodnocení a my vidíme, jak to naši žáci vnímají, a co jim metoda pana Feuersteina přináší, máme pocit, že to význam má, a že jsme zvolili správnou cestu.
Pokud máte zájem ochutnat výuku FIE i vy, určitě neváhejte a využijte příležitosti při dni otevřených dveří, kdy si u nás můžete metodu vyzkoušet.
Za tým FIE Martina Teichmannová