slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Deváťáci se loučili

29.06.2017

na zámku se školní docházkou...

Důležité informace

Den otevřených dveří

15.02.2018 VÍCE

15.02.2018 - Den otevřených dveří

ZŠ A. Jiráska 139 Vás srdečně zve na

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

ve středu 28.2. 2018

Budovu 1. i 2. stupně  je možné si prohlédnout v době od  8.00 do 16.00 h s možností nahlédnout do výuky.

Od 15.00 h se na Vás budeme těšit v „kavárničce“ v budově 1. st.  J.M. Marků 80, kde si můžeme pohovořit o dobrém startu budoucích prvňáčků do školy a o dalších tématech, která by Vás mohla zajímat.

II. stupeň na nám. A. Jiráska 139 nabídne ukázkové hodiny nejen s metodou CLIL a rodilým mluvčím, výuku keramického a technického kroužku a ukázku 3D tiskárny. Informace o moderních metodách vzdělávání můžete probrat s pedagogy a vedením školy ve „školní kavárně“ od 14 hodin.

Sraz - lyžařský kurz 1. stupně

13.02.2018 VÍCE

13.02.2018 - Sraz - lyžařský kurz 1. stupně

Připomínáme. Sraz lyžařského kurzu v pondělí 19.2. v 7.15 h v ulici 5. Května

lyžařský kurz 1. stupně

17.01.2018 VÍCE

17.01.2018 - lyžařský kurz 1. stupně

Ve čtvrtek 25.1. se od 15.30 h koná v 5.A schůzka rodičů žáků 1. stupně, kteří se přihlásili na lyžařský kurz.

Platí i pro náhradníky.

Sběr pomerančové kůry

04.01.2018 VÍCE

04.01.2018 - Sběr pomerančové kůry

Sběr

usušené pomerančové a citronové kůry

proběhne ve dnech

16. – 19. dubna

Usušenou kůru mohou děti v uvedeném období nosit do družiny

p. vych. K. Řehákové

 

 

Výsledky voleb do školské rady

13.12.2017 VÍCE

13.12.2017 - Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady byla zvolena paní Jana Tarešová.

VOLBY DO ŠKOLASKÉ RADY

11.12.2017 VÍCE

11.12.2017 - VOLBY DO ŠKOLASKÉ RADY

Volby do ŠKOLSKÉ RADY – 12. 12. 2017.

-          Volit můžete na budově prvního stupně mezi 14.30 – 16.00 nebo v budově

           druhého stupně mezi 15.30 – 17.00 hodinou,

           kde dostanete hlasovací lístek, kroužkem označíte svého

           kandidáta a lístek vhodíte do urny.

-          Před hlasováním je nutné se prokázat platným občanským průkazem.

-          Volí jeden z rodičů žáka naší školy a to i v případě, že na škole má více dětí.

-          Členem školské rady se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Zpráva z OS

08.12.2017 VÍCE

08.12.2017 - Zpráva z OS

Na konferenci OS byla přednesena žádost rodičů, zda by u známek mohl být zveřejňován průměr třídy. Bohužel u programu Bakaláři to možné není. 

Aby učitelé vyšli rodičům vstříc, na poradě se dohodli, že u prací s váhou 9 a 10 bude průměr třídy uveden ve zprávě pro rodiče.

D. Vicencová

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

07.12.2017 VÍCE

07.12.2017 - Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139,                                  okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001

VÝNOSY

Hlavní   činnost

Hospodářská činnost

Vlastní výnosy

191 000

250 000

Úplata za školní družinu

150 000

 

Zúčtování fondů

185 000

 

Příspěvek od zřizovatele

1 650 000

 

Dotace Mikroprojekt Glacensis

350 000

 

Dotace MŠMT

21 876 767

 

VÝNOSY CELKEM

24 402 767

250 000

NÁKLADY

 

 

Energie

846 000

30 000

Ostatní provozní náklady

1 680 000

183 500

Náklady hrazené z dotace MŠMT

21 876 767

 

NÁKLADY  CELKEM

24 402 767

213 500

 RM schválila na svém jednání dne 27.11.2017 usnesením č. 670/RM/2017 rozpočet na rok 2018 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

07.12.2017 VÍCE

07.12.2017 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí   IČO: 61234001

 

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

VÝNOSY

rok 2019

rok 2020

rok 2019

rok 2020

Vlastní výnosy

130 000

140 000

240 000

260 000

Úplata za školní družinu

150 000

150 000

 

 

Příspěvek od zřizovatele

2 200 000

2 400 000

 

 

Dotace MŠMT

24 700 000

28 500 000

 

 

VÝNOSY CELKEM

27 180 000

31 190 000

240 000

260 000

NÁKLADY

 

 

 

 

Energie

980 000

1 200 000

20 000

30 000

Ostatní provozní náklady

1 500 000

1 490 000

165 000

180 000

Náklady hrazené z dotace MŠMT

24 700 000

28 500 000

 

160 000

NÁKLADY  CELKEM

27 180 000

31 190 000

185 000

370 000

 

RM schválila na svém jednání dne 27.11.2017 usnesením č. 670/RM/2017  střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020

 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Pozvánka na jarmark

27.11.2017 VÍCE

27.11.2017 - Pozvánka na jarmark

Pozvání na konferenci OS.

14.11.2017 VÍCE

14.11.2017 - Pozvání na konferenci OS.

Zveme všechny třídní důvěrníky na konferenci OS, která se koná 23.11.2017 od 15.30 ve třídě 6.A.

D. Vicencová

sběr pomerančové a citronové kůry

22.09.2017 VÍCE

22.09.2017 - sběr pomerančové a citronové kůry

SBĚR

POMERANČOVÉ A CITRONOVÉ

KŮRY

 V letošním školním roce můžete sbírat kůru.

Usušenou ji nechte doma v papírovém obalu.

Kůra se bude vybírat v měsíci dubnu.

 Peníze za nasbíranou kůru bychom  chtěli věnovat na konto nemocné holčičce

Valerii, která trpí vzácným onemocněním.

Provoz ŠD o prázdninách šk.r. 2017 - 2018

13.09.2017 VÍCE

13.09.2017 - Provoz ŠD o prázdninách šk.r. 2017 - 2018

Provoz zajišťuje ŠD ZŠ A.Jiráska 139, Lanškroun.

V případě zájmu je nutné přihlásit dítě ve své ŠD nejméně 14 dní předem.

 

 PROVOZ ŠD SRPEN 2018

Letní prázdniny : od 1.7. - 19.8.2018 ŠD uzavřena (dovolená)

                         provoz od 20.8. - 31.8. 2018 (v případě zájmu je nutné přihlásit dítě do 15.6. 2018 ve své ŠD).

V této době si rodiče zajišťují obědy de provozu školní jídelny.

 

Organizace školního roku 2017-2018

01.09.2017 VÍCE

01.09.2017 - Organizace školního roku 2017-2018

 

Organizace školního roku 2017/2018 vychází ze „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018 (č.j.: MSMT-12165/2016-1)“, vydaného MŠMT.

 

 • Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2017
 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
 • Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018
 • Ukončení 1. pololetí: středa 31. ledna 2018
 • Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018
 • Jarní prázdniny: pondělí 12. března 2018 až neděle 18. března 2018
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
 • Ukončení 2. pololetí: pátek 29. června 2018
 • Hlavní prázdniny: pondělí 2. července až pátek 31. srpna 2018

 

Kritéria přijímání žáků do školní družiny

16.06.2017 VÍCE

16.06.2017 - Kritéria přijímání žáků do školní družiny

Příjímání žáků do školní družiny – školní rok 2017 – 2018

       O tom, zda bude žák přijat k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kriterií pro přijetí. Jedná se o správní řízení a ředitel jako správní orgán, musí respektovat správní řád – tj. musí jednat nezávisle a nestranně. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školy. Účast na mimoškolním vzdělávání je právem a zájmem žáka, nikoli jeho rodičů. Ředitel si je vědom faktu, že z kapacitních důvodů musí být někteří žáci odmítnuti. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity. Přihlášky jsou uloženy u vychovatelek. Kapacita pro školní rok 2017/ 2018 je 150 žáků – 5 oddělení

školní družiny.

  Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

1)  Žáci prvních a druhých tříd.

2)  Žáci třetích tříd

 a)  přednost mají dojíždějící  žáci z okolních obcí

 b)  žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním

 c) žáci mající sourozence v ŠD na ZŠ Al. Jiráska 139, Lanškroun

 d) ostatní žáci podle data narození (nejmladší) do naplnění kapacity

 V případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky ŠD, pokud nebude splňovat kritéria.

 Žáci 3. Tříd – nabízíme možnost ranní družiny, odpolední družina pouze v případě volné

                       kapacity (tato informace bude k dispozici v prvním zářijovém týdnu)

 V případě, že bude volná kapacita ŠD, mohou být do ŠD přijati i žáci 4. tříd.

 Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2017 – 2018.

                                                                                  Mgr. Monika Dušková

                                                                                       ředitelka školy

 

 

Společně objevujeme česko-polské pohraničí.

01.04.2017 VÍCE

01.04.2017 - Společně objevujeme česko-polské pohraničí.

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zakazuje se jakékoliv používání mobilních telefonů a jakékoliv jiné techniky, která umožňuje přenos telefonních hovorů, pořizování fotografií či nahrávaní videí po dobu školního vyučování. Při příchodu do školy je tato technika vypnutá a žák ji má po celou dobu školního vyučování uschovanou. Při nedodržení si škola vyhrazuje právo  na dočasné zabavení takové techniky. Technika bude vydána zákonným zástupcům oproti podpisu.

Postup při zabavení:

 1. Žák si mobilní telefon, či jinou techniku vypne. Pod dohledem učitele je telefon vložen do „bublinkové“ obálky. Obálka je zalepena a podepsána žákem a učitelem přes zalepení.
 2. Obálku odnese žák s učitelem do ředitelny, kde bude uschována do doby, než si danou věc vyzvedne zákonný zástupce. Na 1.st. předají žáci s vyučujícím telefon paní učitelce Dostálové (týká se žáků od 3. ročníku)
 3. Zákonný zástupce je neprodleně informován, že dítě je bez mobilního telefonu.

Žáci 1. stupně mohou bezprostředně po příchodu do školy informovat rodiče o příchodu, ihned poté mobilní telefon vypínají.

Upozornění pro žáky 1.-2. ročníku

Žáci  1.-2. ročníku nesmí používat mobilní telefony, ale sankce nebudou tak přísné. Nejprve domluva vyučujícího s žákem, a pokud se bude situace opakovat, následuje projednání s rodiči.                     

 Je nepřípustné využívat jakékoliv vlastní přenosné zařízení o přestávkách nebo ve školní družině. 

Zapojení školy do projektu

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zapojení školy do projektu

Projekt    ŠKOLA   NOVĚ

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004007

Je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

Zpojení školy do rozvojového programu

20.09.2016 VÍCE

20.09.2016 - Zpojení školy do rozvojového programu

Naše škola je zapojena do rozvojového programu "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016"

Upozornění

08.01.2016 VÍCE

08.01.2016 - Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče, kteří ráno přivážejí své děti do naší školy na náměstí J.M. Marků, aby dbali zvýšené opatrnosti. Před budovou čeká velký počet žáků, další přicházejí a musí přejít přes komunikaci, na které řidiči zastavují a posléze se rozjíždějí. Za současných ztížených povětrnostních podmínek zde nastává velmi nepřehledná situace. Apelujeme tedy na všechny řidiče - rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a pokud možno zastavovali v ulici Nádražní.

Přístupový systém do budovy 1. stupně

29.09.2015 VÍCE

29.09.2015 - Přístupový systém do budovy 1. stupně

V provozu je již čipový přístupový systém do školy. Žáci musí při každém vstupu do školy čip použít a to i v případě, kdy jsou dveře otevřeny. Systém je propojen i s EŽK, takže budete mít možnost se přesvědčit, že Vaše dítě je ve  škole. Navíc i my, při kontrole žáků ve třídách, budeme mít lepší přehled.

Čtečka čipů je ještě umístěna na vstupu do školy od školní jídelny. Vstoupit do školy bude možné jen v určitých denních časech tak, aby dítě mohlo vstoupit do školy v době vyučování.

Pokud by byly problémy se vstupem, třídní učitelé pošlou žáky s čipy za p. uč. Hejlem. Na čip není potřeba nahrávat žádnou aplikaci, protože každý čip na oběd má své jedinečné číslo, které je v systému zaregistrováno a podle tohoto kódu systém vstup umožní. Pokud čip ztratíte a zakoupíte nový, je potřeba jej znovu zaregistrovat i do školního systému vstupu.

Zabezpečení školy

17.10.2014 VÍCE

17.10.2014 - Zabezpečení školy

V zájmu bezpečnosti dětí je budova školy pro veřejnost uzavřena.

Přístup všech nepovolaných osob do budovy školy je omezen.

Každý návštěvník školy se musí hlásit v ředitelně školy nebo u paní ekonomky. (týká se budovy 2. stupně)

Osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáky této školy, se nesmi zdržovat v budově školy!

Prosím, abyste toto upozornění pochopili a respektovali. Jedná se především o bezpečnost našich žáků.

Nová metoda CLIL na naší škole

10.01.2013 VÍCE

10.01.2013 - Nová metoda CLIL na naší škole

V příštím školním roce začne naše škola naplňovat novou dlouhodobější koncepci školy (2013- 2017). Chtěli bychom Vás touto cestou stručně seznámit s hlavními změnami nebo novinkami, které se na naší škole objeví už od září 2013. Především jde o nový způsob výuky metodou CLIL. Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Nejazykový předmět je tedy vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Budeme postupovat pomalým tempem, ale vytrvale a intenzivně. Zjednodušeně jde o to, abychom jazykový předmět v tomto případě angličtinu, integrovali nejprve do předmětů výchovného charakteru(VV, HV, Pč) a postupně ji zaváděli i do předmětů odborných. Pedagogové musí samozřejmě projít mnoha školeními, aby zaručili určitou úroveň a kvalitu této metody. Předpokládáme, že od příštího roku začneme intenzivně na celém 1. stupni a v 6. ročnících 2. stupně, především ve výchovných předmětech. Další roky budeme tuto metodu rozšiřovat. Věříme, že tímto způsobem zatraktivníme pro žáky výuku, ale hlavně žáci nenásilnou formou a mnohem snáze získají znalosti a komunikační dovednosti v angličtině. Další novinkou na naší škole bude od příštího školního roku nový volitelný předmět, který se bude týkat základů programování a robotiky. Tímto předmětem chceme mimo jiné zvyšovat technické vzdělání našich žáků. Předpokládáme, že postupně dojde i k jistému přerodu předmětu informatika. Absolventi kybernetiky a robotiky se uplatní prakticky ve všech oborech (od technických až po medicínu). Naším cílem je žáky připravit na studium na středních školách tohoto typu, neboť tyto obory mají velkou budoucnost. Pokud se chcete o CLILu dovědět víc, na našich webových stránkách v sekci O ŠKOLE, v části AKTUALITY jsou základní informace o této metodě a dále je tam několik odkazů na internetové stránky s informacemi o metodě CLIL.

Kontakty

Základní škola, nám. Aloise Jiráska 139, Lanškroun 56301

e-mail: zsaj@zsaj.cz

telefonní seznam:

ředitelna:467 771 391
hospodářka:467 771 392
sborovna 2. stupeň:467 771 393
sborovna 1. stupeň:467 771 394
školní družina:467 771 395

bankovní spojení:

číslo účtu školy:2110805220/2700
č. ú. občanského sdružení:  252281435/0300

Schránka důvěry >>