slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Aktuality & studium

« 1 2 3 4 6 12 17 22 »

Důležité informace

ZÁPIS

03.04.2017 VÍCE

03.04.2017 - ZÁPIS

Zápis

Do 1.ročníku pro školní rok 2017-18

Zápis se bude konat v budově 1.stupně ZŠ na nám. J. M. Marků 80,

ve středu 26. dubna od 13.00 do 17.00 hodin.

Podrobné informace najdete v důležitých informacích na našich webovkách.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

31.03.2017 VÍCE

31.03.2017 - ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

ZÁPIS

Do 1.ročníku pro školní rok 2017-18

Zápis se bude konat v budově 1.stupně ZŠ na nám. J. M. Marků 80,

ve středu 26. dubna od 13.00 do 17.00 hodin

Povinná školní docházka ve školním roce 2017-18 začíná pro děti narozené do 31.8.2011. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30.6.2012

 

KRITÉRIA A PODMÍNKY ŽÁDOSTI

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je třeba:

 • Prokázat svou totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu.
 • Předložit rodný list dítěte.
 • V případě potřeby doložit místo skutečného bydliště dítěte.

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba:

 • Prokázat svoji totožnost a vztah k dítěti předložením osobního dokladu.
 • Předložit rodný list dítěte.
 • Doložit už v době zápisu doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) = 2 potvrzení.

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ:

 O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

 Zákonné kritérium: Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy

Na vyžádání doložit: Předložením občanského průkazu dítěte nebo výpisem z informačního systému obyvatel.   

U cizinců předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu v ČR.

 • Spádový obvod naší školy:

ulice 5. května, 28. října, B. Němcové, Česká, Dvořákova, E. Krásnohorské, Franze Kafky, Hradební, Italská, Jilemnického, K. Čapka, K. Světlé, Kežmarská, Kollárova, Kozinova, M. Alše, Máchova, Maďarská, Malé náměstí, Mánesova, Marka Marků, Na Terase, Na Valech, nám. A. Jiráska, nám. J. M. Marků, Obora, P. Bezruče, Pivovarská, Pivovarské náměstí, Purkyňova, Rybniční, S. Čecha, Sadová, Sládkova, Sokolská, Strážní, Školní, T. G. Masaryka, Tovární, U Stadionu, Údolní, Úzká, Vančurova, Vodní, Za Střelnicí

Pomocná kritéria:   

 • Dítě, které bylo přijato při loňském zápise a dostalo odklad.
 • Dítě, které má staršího sourozence v naší škole (sourozenec bude po

 1. 9. 2017 žákem naší školy)

 • Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy (doložením užívacího práva zák. zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte)
 • V případě nedostatečného počtu míst rozhoduje o pořadí los.                                                                                                         

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Sběr pomerančové a citronové kůry

29.03.2017 VÍCE

29.03.2017 - Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr pomerančové a citronové kůry

Ve dnech 10. - 12. dubna 2017 mohou žáci I. stupně přinést do školy usušenou pomerančovou a citronovou kůru.
V označených obalech ji přinesou do ŠD p. vych. K. Řehákové

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zakazuje se jakékoliv používání mobilních telefonů a jakékoliv jiné techniky, která umožňuje přenos telefonních hovorů, pořizování fotografií či nahrávaní videí po dobu školního vyučování. Při příchodu do školy je tato technika vypnutá a žák ji má po celou dobu školního vyučování uschovanou. Při nedodržení si škola vyhrazuje právo  na dočasné zabavení takové techniky. Technika bude vydána zákonným zástupcům oproti podpisu.

Postup při zabavení:

 1. Žák si mobilní telefon, či jinou techniku vypne. Pod dohledem učitele je telefon vložen do „bublinkové“ obálky. Obálka je zalepena a podepsána žákem a učitelem přes zalepení.
 2. Obálku odnese žák s učitelem do ředitelny, kde bude uschována do doby, než si danou věc vyzvedne zákonný zástupce. Na 1.st. předají žáci s vyučujícím telefon paní učitelce Dostálové (týká se žáků od 3. ročníku)
 3. Zákonný zástupce je neprodleně informován, že dítě je bez mobilního telefonu.

Žáci 1. stupně mohou bezprostředně po příchodu do školy informovat rodiče o příchodu, ihned poté mobilní telefon vypínají.

Upozornění pro žáky 1.-2. ročníku

Žáci  1.-2. ročníku nesmí používat mobilní telefony, ale sankce nebudou tak přísné. Nejprve domluva vyučujícího s žákem, a pokud se bude situace opakovat, následuje projednání s rodiči.                     

 Je nepřípustné využívat jakékoliv vlastní přenosné zařízení o přestávkách nebo ve školní družině. 

Zapojení školy do projektu

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zapojení školy do projektu

Projekt    ŠKOLA   NOVĚ

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004007

Je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

Sběr pomerančové a citronové kůry

13.12.2016 VÍCE

13.12.2016 - Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr pomerančové a citronové kůry

12.12.2016

V měsíci dubnu se ve škole na I. stupni uskuteční sběr pomerančové a citronové kůry.

Přesný termín odevzdání bude vyhlášen na konci měsíce března. Usušenou pomerančovou a citronovou kůru nechte proto zatím doma ve vhodných papírových obalech.

K. Řeháková

Zpojení školy do rozvojového programu

20.09.2016 VÍCE

20.09.2016 - Zpojení školy do rozvojového programu

Naše škola je zapojena do rozvojového programu "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016"

Provoz v ŠD o prázdninách

30.08.2016 VÍCE

30.08.2016 - Provoz v ŠD o prázdninách

         

PROVOZ  ŠD  O  PRÁZDNINÁCH 

 šk.r. 2016 – 2017  a  SRPEN 2017

Provoz  zajišťuje ŠD ZŠ Smetanova, Lanškroun.

Při zájmu je nutné přihlásit dítě ve své ŠD 14 dní předem.

LETNÍ PRÁZDNINY: od 1.7. – 20.8.2017 ŠD uzavřena (dovolená)

                provoz od 21.8. – 1.9.2017 (při zájmu přihlásit dítě do 15.6.2017 ve své ŠD.

V této době si rodiče zajišťují obědy dle provozu ŠD

Na veškeré Vaše dotazy vám odpoví vedoucí vychovatlak Dagmar Thunová      

                

 

Organizace školního roku 2016-2017

23.08.2016 VÍCE

23.08.2016 - Organizace školního roku 2016-2017

Organizace školního roku 2016/2017

 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 6. 3. – 12. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Upozornění

08.01.2016 VÍCE

08.01.2016 - Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče, kteří ráno přivážejí své děti do naší školy na náměstí J.M. Marků, aby dbali zvýšené opatrnosti. Před budovou čeká velký počet žáků, další přicházejí a musí přejít přes komunikaci, na které řidiči zastavují a posléze se rozjíždějí. Za současných ztížených povětrnostních podmínek zde nastává velmi nepřehledná situace. Apelujeme tedy na všechny řidiče - rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a pokud možno zastavovali v ulici Nádražní.

Přístupový systém do budovy 1. stupně

29.09.2015 VÍCE

29.09.2015 - Přístupový systém do budovy 1. stupně

V provozu je již čipový přístupový systém do školy. Žáci musí při každém vstupu do školy čip použít a to i v případě, kdy jsou dveře otevřeny. Systém je propojen i s EŽK, takže budete mít možnost se přesvědčit, že Vaše dítě je ve  škole. Navíc i my, při kontrole žáků ve třídách, budeme mít lepší přehled.

Čtečka čipů je ještě umístěna na vstupu do školy od školní jídelny. Vstoupit do školy bude možné jen v určitých denních časech tak, aby dítě mohlo vstoupit do školy v době vyučování.

Pokud by byly problémy se vstupem, třídní učitelé pošlou žáky s čipy za p. uč. Hejlem. Na čip není potřeba nahrávat žádnou aplikaci, protože každý čip na oběd má své jedinečné číslo, které je v systému zaregistrováno a podle tohoto kódu systém vstup umožní. Pokud čip ztratíte a zakoupíte nový, je potřeba jej znovu zaregistrovat i do školního systému vstupu.

Zabezpečení školy

17.10.2014 VÍCE

17.10.2014 - Zabezpečení školy

V zájmu bezpečnosti dětí je budova školy pro veřejnost uzavřena.

Přístup všech nepovolaných osob do budovy školy je omezen.

Každý návštěvník školy se musí hlásit v ředitelně školy nebo u paní ekonomky. (týká se budovy 2. stupně)

Osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáky této školy, se nesmi zdržovat v budově školy!

Prosím, abyste toto upozornění pochopili a respektovali. Jedná se především o bezpečnost našich žáků.

Nová metoda CLIL na naší škole

10.01.2013 VÍCE

10.01.2013 - Nová metoda CLIL na naší škole

V příštím školním roce začne naše škola naplňovat novou dlouhodobější koncepci školy (2013- 2017). Chtěli bychom Vás touto cestou stručně seznámit s hlavními změnami nebo novinkami, které se na naší škole objeví už od září 2013. Především jde o nový způsob výuky metodou CLIL. Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Nejazykový předmět je tedy vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Budeme postupovat pomalým tempem, ale vytrvale a intenzivně. Zjednodušeně jde o to, abychom jazykový předmět v tomto případě angličtinu, integrovali nejprve do předmětů výchovného charakteru(VV, HV, Pč) a postupně ji zaváděli i do předmětů odborných. Pedagogové musí samozřejmě projít mnoha školeními, aby zaručili určitou úroveň a kvalitu této metody. Předpokládáme, že od příštího roku začneme intenzivně na celém 1. stupni a v 6. ročnících 2. stupně, především ve výchovných předmětech. Další roky budeme tuto metodu rozšiřovat. Věříme, že tímto způsobem zatraktivníme pro žáky výuku, ale hlavně žáci nenásilnou formou a mnohem snáze získají znalosti a komunikační dovednosti v angličtině. Další novinkou na naší škole bude od příštího školního roku nový volitelný předmět, který se bude týkat základů programování a robotiky. Tímto předmětem chceme mimo jiné zvyšovat technické vzdělání našich žáků. Předpokládáme, že postupně dojde i k jistému přerodu předmětu informatika. Absolventi kybernetiky a robotiky se uplatní prakticky ve všech oborech (od technických až po medicínu). Naším cílem je žáky připravit na studium na středních školách tohoto typu, neboť tyto obory mají velkou budoucnost. Pokud se chcete o CLILu dovědět víc, na našich webových stránkách v sekci O ŠKOLE, v části AKTUALITY jsou základní informace o této metodě a dále je tam několik odkazů na internetové stránky s informacemi o metodě CLIL.

Kontakty

Základní škola, nám. Aloise Jiráska 139, Lanškroun 56301

e-mail: zsaj@zsaj.cz

telefonní seznam:

ředitelna:467 771 391
hospodářka:467 771 392
sborovna 2. stupeň:467 771 393
sborovna 1. stupeň:467 771 394
školní družina:467 771 395

bankovní spojení:

číslo účtu školy:2110805220/2700
č. ú. občanského sdružení:  252281435/0300

Schránka důvěry >>