slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Aktuality & studium

« 1 2 3 4 5 9 13 17 »

Důležité informace

Provoz v ŠD o prázdninách

30.08.2016 VÍCE

30.08.2016 - Provoz v ŠD o prázdninách

         

PROVOZ  ŠD  O  PRÁZDNINÁCH 

 šk.r. 2016 – 2017  a  SRPEN 2017

Provoz  zajišťuje ŠD ZŠ Smetanova, Lanškroun.

Při zájmu je nutné přihlásit dítě ve své ŠD 14 dní předem.

LETNÍ PRÁZDNINY: od 1.7. – 20.8.2017 ŠD uzavřena (dovolená)

                provoz od 21.8. – 1.9.2017 (při zájmu přihlásit dítě do 15.6.2017 ve své ŠD.

V této době si rodiče zajišťují obědy dle provozu ŠD

Na veškeré Vaše dotazy vám odpoví vedoucí vychovatlak Dagmar Thunová      

                

 

Informace pro rodiče žáků 1.tříd

23.08.2016 VÍCE

23.08.2016 - Informace pro rodiče žáků 1.tříd

INFORMACE  pro rodiče žáků 1.třídy

 

Školní rok 2016-2017 začíná ve čtvrtek 1. září v 8 hodin.

Slavnostního zahájení školního roku se tradičně účastní i rodiče. Tento den nejsou třeba žádné pomůcky nebo vybavení pro žáka. Od 2. září bude probíhat výuka dle rozvrhu.

 

6. září v 15.00 je naplánována rodičovská schůzka žáků prvních tříd.

 

Informace o škole, kontakty aj.: www.zsaj.cz

 

Stravování žáků zajišťuje firma MADORET.

 

Rozpis hodin:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

13.40-14.25

 

Seznam pomůcek:

školní batoh

penál

dvě tužky č.2

pastelky

nůžky se zaoblenými hroty

desky na písmena

desky na číslice

obaly na sešity A5 (asi 5 ks)

(další obaly dle velikosti učebnic a pracovních sešitů)

ručník

zástěrka nebo starší košile

plastová láhev na pití

přezůvky s pevnou patou (ne pantofle)

sáček na přezůvky na pověšení

sáček na cvičební úbor na pověšení

cvičební úbor (tričko, trenky nebo „kraťasy“, sportovní oblečení na venkovní hřiště, obuv do tělocvičny i ven)

omyvatelná plena (ubrus) na lavici

(asi 60x50 cm)

vodové barvy

široký kelímek na vodu

štětec kulatý č.8

          plochý č.6 a č.10

suché pastely („mazavky“)

voskové pastely

tuhé lepidlo (např. Kores)

2 hadříky

5 špejlí

4 kolíčky na prádlo

krabice do lavice na výtvarné potřeby (výška max. 9 cm.)

 

VŠECHNY VĚCI DĚTEM OZNAČTE!

Organizace školního roku 2016-2017

23.08.2016 VÍCE

23.08.2016 - Organizace školního roku 2016-2017

Organizace školního roku 2016/2017

 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 6. 3. – 12. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Kritéria přijímání žáků do ŠD

13.06.2016 VÍCE

13.06.2016 - Kritéria přijímání žáků do ŠD

Příjímání žáků do školní družiny – školní rok 2016 – 2017

       O tom, zda bude žák přijat k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kriterií pro přijetí. Jedná se o správní řízení a ředitel jako správní orgán, musí respektovat správní řád – tj. musí jednat nezávisle a nestranně. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školy. Účast na mimoškolním vzdělávání je právem a zájmem žáka, nikoli jeho rodičů. Ředitel si je vědom faktu, že z kapacitních důvodů musí být někteří žáci odmítnuti. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity. Přihlášky jsou uloženy u vychovatelek. Kapacita pro školní rok 2016/ 2017 je 150 žáků – 5 oddělení

školní družiny.

   Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

1)      Žáci prvních a druhých tříd

2)      Žáci třetích tříd

a)      přednost mají dojíždějící  žáci z okolních obcí

b)  žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním

c) žáci mající sourozence v ŠD na ZŠ Al. Jiráska 139, Lanškroun

d) ostatní žáci podle data narození (nejmladší) do naplnění kapacityV případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky ŠD, pokud nebude splňovat kritéria.

 Žáci 3. tříd – nabízíme možnost ranní družiny, odpolední družina pouze v případě volné kapacity (tato informace bude k dispozici v prvním zářijovém týdnu)

 V případě, že bude volná kapacita ŠD, mohou být do ŠD přijati i žáci 4. tříd.

 Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2016 – 2017.

                                                                                  Mgr. Monika Dušková

                                                                                         ředitelka školy

Upozornění

08.01.2016 VÍCE

08.01.2016 - Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče, kteří ráno přivážejí své děti do naší školy na náměstí J.M. Marků, aby dbali zvýšené opatrnosti. Před budovou čeká velký počet žáků, další přicházejí a musí přejít přes komunikaci, na které řidiči zastavují a posléze se rozjíždějí. Za současných ztížených povětrnostních podmínek zde nastává velmi nepřehledná situace. Apelujeme tedy na všechny řidiče - rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a pokud možno zastavovali v ulici Nádražní.

Přístupový systém do budovy 1. stupně

29.09.2015 VÍCE

29.09.2015 - Přístupový systém do budovy 1. stupně

V provozu je již čipový přístupový systém do školy. Žáci musí při každém vstupu do školy čip použít a to i v případě, kdy jsou dveře otevřeny. Systém je propojen i s EŽK, takže budete mít možnost se přesvědčit, že Vaše dítě je ve  škole. Navíc i my, při kontrole žáků ve třídách, budeme mít lepší přehled.

Čtečka čipů je ještě umístěna na vstupu do školy od školní jídelny. Vstoupit do školy bude možné jen v určitých denních časech tak, aby dítě mohlo vstoupit do školy v době vyučování.

Pokud by byly problémy se vstupem, třídní učitelé pošlou žáky s čipy za p. uč. Hejlem. Na čip není potřeba nahrávat žádnou aplikaci, protože každý čip na oběd má své jedinečné číslo, které je v systému zaregistrováno a podle tohoto kódu systém vstup umožní. Pokud čip ztratíte a zakoupíte nový, je potřeba jej znovu zaregistrovat i do školního systému vstupu.

Zabezpečení školy

17.10.2014 VÍCE

17.10.2014 - Zabezpečení školy

V zájmu bezpečnosti dětí je budova školy pro veřejnost uzavřena.

Přístup všech nepovolaných osob do budovy školy je omezen.

Každý návštěvník školy se musí hlásit v ředitelně školy nebo u paní ekonomky. (týká se budovy 2. stupně)

Osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáky této školy, se nesmi zdržovat v budově školy!

Prosím, abyste toto upozornění pochopili a respektovali. Jedná se především o bezpečnost našich žáků.

Nová metoda CLIL na naší škole

10.01.2013 VÍCE

10.01.2013 - Nová metoda CLIL na naší škole

V příštím školním roce začne naše škola naplňovat novou dlouhodobější koncepci školy (2013- 2017). Chtěli bychom Vás touto cestou stručně seznámit s hlavními změnami nebo novinkami, které se na naší škole objeví už od září 2013. Především jde o nový způsob výuky metodou CLIL. Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Nejazykový předmět je tedy vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Budeme postupovat pomalým tempem, ale vytrvale a intenzivně. Zjednodušeně jde o to, abychom jazykový předmět v tomto případě angličtinu, integrovali nejprve do předmětů výchovného charakteru(VV, HV, Pč) a postupně ji zaváděli i do předmětů odborných. Pedagogové musí samozřejmě projít mnoha školeními, aby zaručili určitou úroveň a kvalitu této metody. Předpokládáme, že od příštího roku začneme intenzivně na celém 1. stupni a v 6. ročnících 2. stupně, především ve výchovných předmětech. Další roky budeme tuto metodu rozšiřovat. Věříme, že tímto způsobem zatraktivníme pro žáky výuku, ale hlavně žáci nenásilnou formou a mnohem snáze získají znalosti a komunikační dovednosti v angličtině. Další novinkou na naší škole bude od příštího školního roku nový volitelný předmět, který se bude týkat základů programování a robotiky. Tímto předmětem chceme mimo jiné zvyšovat technické vzdělání našich žáků. Předpokládáme, že postupně dojde i k jistému přerodu předmětu informatika. Absolventi kybernetiky a robotiky se uplatní prakticky ve všech oborech (od technických až po medicínu). Naším cílem je žáky připravit na studium na středních školách tohoto typu, neboť tyto obory mají velkou budoucnost. Pokud se chcete o CLILu dovědět víc, na našich webových stránkách v sekci O ŠKOLE, v části AKTUALITY jsou základní informace o této metodě a dále je tam několik odkazů na internetové stránky s informacemi o metodě CLIL.

Kontakty

Základní škola, nám. Aloise Jiráska 139, Lanškroun 56301

e-mail: zsaj@zsaj.cz

telefonní seznam:

ředitelna:467 771 391
hospodářka:467 771 392
sborovna 2. stupeň:467 771 393
sborovna 1. stupeň:467 771 394
školní družina:467 771 395

bankovní spojení:

číslo účtu školy:2110805220/2700
č. ú. občanského sdružení:  252281435/0300

Schránka důvěry >>