slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Aktuality & studium

Jachting 3.B

Jachting 3.B

27.06.2017 VÍCE
« 1 2 3 4 8 15 21 28 »

Důležité informace

Kritéria přijímání žáků do školní družiny

16.06.2017 VÍCE

16.06.2017 - Kritéria přijímání žáků do školní družiny

Příjímání žáků do školní družiny – školní rok 2017 – 2018

       O tom, zda bude žák přijat k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kriterií pro přijetí. Jedná se o správní řízení a ředitel jako správní orgán, musí respektovat správní řád – tj. musí jednat nezávisle a nestranně. Školský zákon vylučuje možnost, aby do rozhodování ředitele zasahoval nebo ho ovlivňoval zřizovatel školy. Účast na mimoškolním vzdělávání je právem a zájmem žáka, nikoli jeho rodičů. Ředitel si je vědom faktu, že z kapacitních důvodů musí být někteří žáci odmítnuti. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání kapacity. Přihlášky jsou uloženy u vychovatelek. Kapacita pro školní rok 2017/ 2018 je 150 žáků – 5 oddělení

školní družiny.

  Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

1)  Žáci prvních a druhých tříd.

2)  Žáci třetích tříd

 a)  přednost mají dojíždějící  žáci z okolních obcí

 b)  žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním

 c) žáci mající sourozence v ŠD na ZŠ Al. Jiráska 139, Lanškroun

 d) ostatní žáci podle data narození (nejmladší) do naplnění kapacity

 V případě, že se v průběhu školního roku do ŠD bude hlásit nový žák, který bude plně využívat ŠD, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky ŠD, pokud nebude splňovat kritéria.

 Žáci 3. Tříd – nabízíme možnost ranní družiny, odpolední družina pouze v případě volné

                       kapacity (tato informace bude k dispozici v prvním zářijovém týdnu)

 V případě, že bude volná kapacita ŠD, mohou být do ŠD přijati i žáci 4. tříd.

 Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2017 – 2018.

                                                                                  Mgr. Monika Dušková

                                                                                       ředitelka školy

 

 

Pomůcky do 1.třídy

12.06.2017 VÍCE

12.06.2017 - Pomůcky do 1.třídy

Pomůcky do první třídy

Aktovka

Penál – dvě tužky č.2, pastelky, nůžky (pero není potřeba-až ve druhém pololetí), ořezávátko,

krabice do lavice – vodovky, mazavky (suché pastely), modelína, pastelky voskovky,, tuž - černá, násadka, perko, štětec – plochý č.20 a 10,kulatý štětec č.10, 10 špejlí, lepidlo tuhé vysouvací, kelímek na vodu, hadřík, houbička (na nádobí), igelit na lavicí

cvičební úbor – v sáčku – sportovní oblečení (kraťasy, triko, tepláková souprava, sportovní buv)

bačkory – pevná pata, v sáčku

ručníček

obaly – 5 ks na sešity, na učebnice a pracovní sešity zatím nekupujte

pořadač, 5 euroobalů, desky na písmenka a číslice

box na svačinu, láhev na pití

Všechny věci řádně označte, pokud jde - podepište!!!

Seznam žáků přijatých do 1.třídy

15.05.2017 VÍCE

15.05.2017 - Seznam žáků přijatých do 1.třídy

Seznam žáků přijatých do 1.třídy na školní rok 2017-2018

ANONYMNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

 

 

70358555 

54358625 

13246587 

41358815 

14358875 

15358935 

34358995 

39359055 

57359125 

16359185 

67359295 

56359355 

55359405 

52359575 

62359625 

64362126 

06359685 

18359735 

19359795 

69359905 

64362127 

36359955 

20360015 

65360125 

30360175 

58360245 

 

44360295 

71360355 

68360415 

66360525 

22360635 

31360695 

37360915 

24360975 

49361025 

38361085 

51361135 

32361195 

25361255 

43361325 

72361375 

26361485 

59361555 

35361605 

33361665 

27361785 

61361835 

02361895 

24563214 

29362005 

64362125 

 

Společně objevujeme česko-polské pohraničí.

01.04.2017 VÍCE

01.04.2017 - Společně objevujeme česko-polské pohraničí.

Naše škola je od 1. 4. 2017 zapojena do projektu "Společně objevujeme česko-polské pohraničí", který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím euroregionu Glacensis.

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole

Zakazuje se jakékoliv používání mobilních telefonů a jakékoliv jiné techniky, která umožňuje přenos telefonních hovorů, pořizování fotografií či nahrávaní videí po dobu školního vyučování. Při příchodu do školy je tato technika vypnutá a žák ji má po celou dobu školního vyučování uschovanou. Při nedodržení si škola vyhrazuje právo  na dočasné zabavení takové techniky. Technika bude vydána zákonným zástupcům oproti podpisu.

Postup při zabavení:

  1. Žák si mobilní telefon, či jinou techniku vypne. Pod dohledem učitele je telefon vložen do „bublinkové“ obálky. Obálka je zalepena a podepsána žákem a učitelem přes zalepení.
  2. Obálku odnese žák s učitelem do ředitelny, kde bude uschována do doby, než si danou věc vyzvedne zákonný zástupce. Na 1.st. předají žáci s vyučujícím telefon paní učitelce Dostálové (týká se žáků od 3. ročníku)
  3. Zákonný zástupce je neprodleně informován, že dítě je bez mobilního telefonu.

Žáci 1. stupně mohou bezprostředně po příchodu do školy informovat rodiče o příchodu, ihned poté mobilní telefon vypínají.

Upozornění pro žáky 1.-2. ročníku

Žáci  1.-2. ročníku nesmí používat mobilní telefony, ale sankce nebudou tak přísné. Nejprve domluva vyučujícího s žákem, a pokud se bude situace opakovat, následuje projednání s rodiči.                     

 Je nepřípustné využívat jakékoliv vlastní přenosné zařízení o přestávkách nebo ve školní družině. 

Zapojení školy do projektu

01.02.2017 VÍCE

01.02.2017 - Zapojení školy do projektu

Projekt    ŠKOLA   NOVĚ

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004007

Je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

Zpojení školy do rozvojového programu

20.09.2016 VÍCE

20.09.2016 - Zpojení školy do rozvojového programu

Naše škola je zapojena do rozvojového programu "Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016"

Provoz v ŠD o prázdninách

30.08.2016 VÍCE

30.08.2016 - Provoz v ŠD o prázdninách

         

PROVOZ  ŠD  O  PRÁZDNINÁCH 

 šk.r. 2016 – 2017  a  SRPEN 2017

Provoz  zajišťuje ŠD ZŠ Smetanova, Lanškroun.

Při zájmu je nutné přihlásit dítě ve své ŠD 14 dní předem.

LETNÍ PRÁZDNINY: od 1.7. – 20.8.2017 ŠD uzavřena (dovolená)

                provoz od 21.8. – 1.9.2017 (při zájmu přihlásit dítě do 15.6.2017 ve své ŠD.

V této době si rodiče zajišťují obědy dle provozu ŠD

Na veškeré Vaše dotazy vám odpoví vedoucí vychovatlak Dagmar Thunová      

                

 

Organizace školního roku 2016-2017

23.08.2016 VÍCE

23.08.2016 - Organizace školního roku 2016-2017

Organizace školního roku 2016/2017

 Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 6. 3. – 12. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Upozornění

08.01.2016 VÍCE

08.01.2016 - Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme rodiče, kteří ráno přivážejí své děti do naší školy na náměstí J.M. Marků, aby dbali zvýšené opatrnosti. Před budovou čeká velký počet žáků, další přicházejí a musí přejít přes komunikaci, na které řidiči zastavují a posléze se rozjíždějí. Za současných ztížených povětrnostních podmínek zde nastává velmi nepřehledná situace. Apelujeme tedy na všechny řidiče - rodiče, aby byli ohleduplní k ostatním a pokud možno zastavovali v ulici Nádražní.

Přístupový systém do budovy 1. stupně

29.09.2015 VÍCE

29.09.2015 - Přístupový systém do budovy 1. stupně

V provozu je již čipový přístupový systém do školy. Žáci musí při každém vstupu do školy čip použít a to i v případě, kdy jsou dveře otevřeny. Systém je propojen i s EŽK, takže budete mít možnost se přesvědčit, že Vaše dítě je ve  škole. Navíc i my, při kontrole žáků ve třídách, budeme mít lepší přehled.

Čtečka čipů je ještě umístěna na vstupu do školy od školní jídelny. Vstoupit do školy bude možné jen v určitých denních časech tak, aby dítě mohlo vstoupit do školy v době vyučování.

Pokud by byly problémy se vstupem, třídní učitelé pošlou žáky s čipy za p. uč. Hejlem. Na čip není potřeba nahrávat žádnou aplikaci, protože každý čip na oběd má své jedinečné číslo, které je v systému zaregistrováno a podle tohoto kódu systém vstup umožní. Pokud čip ztratíte a zakoupíte nový, je potřeba jej znovu zaregistrovat i do školního systému vstupu.

Zabezpečení školy

17.10.2014 VÍCE

17.10.2014 - Zabezpečení školy

V zájmu bezpečnosti dětí je budova školy pro veřejnost uzavřena.

Přístup všech nepovolaných osob do budovy školy je omezen.

Každý návštěvník školy se musí hlásit v ředitelně školy nebo u paní ekonomky. (týká se budovy 2. stupně)

Osoby, které nejsou zaměstnanci nebo žáky této školy, se nesmi zdržovat v budově školy!

Prosím, abyste toto upozornění pochopili a respektovali. Jedná se především o bezpečnost našich žáků.

Nová metoda CLIL na naší škole

10.01.2013 VÍCE

10.01.2013 - Nová metoda CLIL na naší škole

V příštím školním roce začne naše škola naplňovat novou dlouhodobější koncepci školy (2013- 2017). Chtěli bychom Vás touto cestou stručně seznámit s hlavními změnami nebo novinkami, které se na naší škole objeví už od září 2013. Především jde o nový způsob výuky metodou CLIL. Content and language integrated learning (CLIL) je anglická zkratka označující výuku, kdy se vyučuje nejazykový i jazykový předmět současně, tzn. integrovaně. Nejazykový předmět je tedy vyučován prostřednictvím cizího jazyka a cizí jazyk pomocí nejazykového předmětu. Žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Budeme postupovat pomalým tempem, ale vytrvale a intenzivně. Zjednodušeně jde o to, abychom jazykový předmět v tomto případě angličtinu, integrovali nejprve do předmětů výchovného charakteru(VV, HV, Pč) a postupně ji zaváděli i do předmětů odborných. Pedagogové musí samozřejmě projít mnoha školeními, aby zaručili určitou úroveň a kvalitu této metody. Předpokládáme, že od příštího roku začneme intenzivně na celém 1. stupni a v 6. ročnících 2. stupně, především ve výchovných předmětech. Další roky budeme tuto metodu rozšiřovat. Věříme, že tímto způsobem zatraktivníme pro žáky výuku, ale hlavně žáci nenásilnou formou a mnohem snáze získají znalosti a komunikační dovednosti v angličtině. Další novinkou na naší škole bude od příštího školního roku nový volitelný předmět, který se bude týkat základů programování a robotiky. Tímto předmětem chceme mimo jiné zvyšovat technické vzdělání našich žáků. Předpokládáme, že postupně dojde i k jistému přerodu předmětu informatika. Absolventi kybernetiky a robotiky se uplatní prakticky ve všech oborech (od technických až po medicínu). Naším cílem je žáky připravit na studium na středních školách tohoto typu, neboť tyto obory mají velkou budoucnost. Pokud se chcete o CLILu dovědět víc, na našich webových stránkách v sekci O ŠKOLE, v části AKTUALITY jsou základní informace o této metodě a dále je tam několik odkazů na internetové stránky s informacemi o metodě CLIL.

Kontakty

Základní škola, nám. Aloise Jiráska 139, Lanškroun 56301

e-mail: zsaj@zsaj.cz

telefonní seznam:

ředitelna:467 771 391
hospodářka:467 771 392
sborovna 2. stupeň:467 771 393
sborovna 1. stupeň:467 771 394
školní družina:467 771 395

bankovní spojení:

číslo účtu školy:2110805220/2700
č. ú. občanského sdružení:  252281435/0300

Schránka důvěry >>